Päihdetyön vapaaehtoiset jalkautuivat Rovaniemellä

"Päihdetyön vapaaehtoiset"

Koulujen päättäjäispäivä tuo mukanaan iloa, hurmiota ja päihteitä. Rovaniemellä nuoret juhlivat koulun päättymistä Kemijoen varrella olevalla Valdemarin rannalla. Paikalla on ollut aiempina vuosina Rovaniemen poliisi ja Rovaniemen kaupungin etsivä nuorisotyö ja tänä vuonna mukana oli lisäksi kolme SPR Rovaniemen osaston päihdetoiminta ryhmä PRoto:n vapaaehtoista. Vapaaehtoiset halusivat saada aikaiseksi keskustelua nuorten kanssa heidän päihteidenkäytöstä. Ryhmän tarkoitus ei ole moralisoida nuoria vaan saada heidän miettimään päihteiden maltillista käyttöä. 

Päihde Rovaniemen toimintaryhmä alias PRoto on toiminut tämän vuoden tammikuusta lähtien Rovaniemellä. Ryhmään toivotaan lisää toiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia.

Ryhmän toiminta perustuu Suomen Punaisen Ristin päihdetyön vision mukaisesti: "Toimintaan osallistuvat tunnistavat päihteiden käytön haitalliset vaikutukset ja osaavat edistää terveysttä tukevia valintoja omassa toimintaympäristössään. Tietoiduuden kasvu vähentää kokeilukäyttöä, rohkaisee ottamaan puheeksi päihteiden käytön lähiyhteisöissä, vähentää päihdehaittoja ja ohjaa hakemaan tarvittaessa tukea päihteiden käytön lopettamisen tai vähentämiseen."