TIEDOTE ENSIAPURYHMILLE KIRJAAMISESTA ENSIAPUPÄIVYSTYKSISSÄ

Ensiapu -ja terveystoimikunta hyväksyi kokouksessaan 22.5.2018 ensiapupäivystyksen uudet kirjaamislomakkeet ja toimintatavat.Taustalla on tietosuojauudistus ja toimintatavoissa tapahtuneet muutokset.

Tietosuojauudistus

EU:n tietosuojauudistus astuu voimaan 25.5.2018. Lisätietoa: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html.

Tietosuoja ja Punainen Risti lisätiedot löytyvät: https://www.punainenristi.fi/tietosuoja

Uudet lomakkeet

Jatkossa käytössä ovat seuraavat lomakkeet:

  • Ensiapupäivystyksessä autetut, korvaa nykyisen Toimenpidekirja -lomakkeen
  • Jalkapartion tarkkailulomake, uusi lomake
  • Ensiavun tarkkailu/saatelomake, uusittu

Punainen Risti ei rekisteröi autettavia

Jatkossa Punaiselle Ristille ei jää rekisteriä, jossa näkyy autetun nimi tai syntymäaika. Ensiapupäivystyksessä autetut ja Jalkapartion tarkkailulomakkeessa ei kysytä autettavan nimeä, syntymäaikaa tai sukupuolta. Lomakkeisiin kirjataan vain ikähaarukka (aikuinen/nuori/lapsi). Ikää kysytään, mikäli auttava pyytää itsehoidon tueksi lääkettä ja ensiapupäivystäjä ei ole varma, onko autettava täyttänyt 16 vuotta.

Ensiapupäivystyksessä autetutja Jalkapartion tarkkailu - lomaketta ei enää jatkossa lähetetä Punaisen Ristin piiriin, vaan lomakkeet jäävät ensiapupäivystyksen järjestävälle osastolle/piirille tilastointia ja laadun kehittämistä varten.

Ensiavun tarkkailu/saatelomakkeessa autettavan henkilötiedot näkyvät vain päällimmäisessä osiossa. Lomakkeen päällimmäinen osa annetaan autettavalle/ensihoidolle, toinen osa lähetetään piiriin ja alin osa jää ensiapupäivystyksen järjestävälle osastolle/piirille tilastointia ja laadun kehittämistä varten.

Itsehoidon tukeminen käsikauppalääkkeillä

Punaisen Ristin ensiapupäivystystoimintaan koulutettu ja päivystystestin läpäissyt ensiapupäivystäjä voi tukea autettavan itsehoitoa luovuttamalla yhden annoksen erikseen määritettyä itsehoitolääkettä/ valmistetta, kun hän on suorittanut itsehoitolääkintää koskevan koulutuksen.

Ensiapu- ja terveystoimikunta päätti 22.5.2018, että Ensiapupäivystyksissä autettavan itsehoidon tukeminen käsikauppalääkkeellä -lomakkeesta luovutaan. Lomake korvataan haastatteluohjeella, jota tulee käyttää aina, mikäli autettava pyytää itsehoidon tueksi käsikauppalääkettä.

  • Mikäli autettava pyytää itsehoidon tueksi yksittäistä käsikauppalääkettä nimellä, haastatellaan hänet erillisen kysymyssarjan mukaisesti. Ensiapupäivystyksessä autetut -lomakkeeseen merkitään, jos haastattelu on tehty.
  • Mikäli haastattelussa ei ilmene estettä lääkkeen luovuttamiselle, merkitään rasti Ei estettä lääkkeen luovutukselle.
  • Mikäli ilmenee este lääkkeen luovuttamiselle, merkitään rasti Este lääkkeen luovutukselle -kohtaan. Kirjataan esteen syy.
  • 12-15-vuotiaalle luovutetaan itsehoidon tueksi käsikauppalääke, jos ei ole estettä käsikauppalääkkeen luovuttamiselle ja huoltajalta saadaan esim. puhelimitse tähän lupa. Alle 12-vuotiaan huoltajan tulee olla paikalla antamassa lupa.
  • 16-vuotiaalle ja sitä vanhemmalle voidaan käsikauppalääke luovuttaa ilman huoltajan lupaa, mikäli ei ilmene estettä.

Toiminta ennen uusien lomakkeiden käyttöönottoa                                    

Uudet lomakkeet voi tilata Punaisen Ristin verkkokaupasta osastotunnuksella kesäkuun puolivälissä. Lomakkeista tulee mallit RedNettiin ensiapuryhmien sivuille toukokuun aikana, Aineisto -osion (vaatii liittymistä ryhmään). Ennen uusien lomakkeiden käyttöönottoa EI ENÄÄ KYSYTÄ autettavan nimeä ja syntymäaikaa Toimenpidekirja - lomakkeeseen. Tämän muutoksen myötä Toimenpidekirja -lomaketta ei tarvitse lähettää piiriin.

Ensiapupäivystyksissä Autettavan itsehoidon tukeminen käsikauppalääkkeellä -lomaketta käytetään haastattelussa kysymysten osalta kunnes uudet lomakkeet ja haastattelulista on käytössä. Itse lomaketta ei enää täytetä. Toimenpidekirjaan kirjoitetaan vastaavat tiedot, jota jatkossa kirjataan Ensiapupäivystyksessä autetut -lomakkeelle, mikäli autettava pyytää itsehoidon tueksi yksittäistä käsikauppalääkettä.

Lisätietoa: Niina Hirvonen, niina.hirvonen@redcross.fi