Osaston kunniakirja

Martti Kemppainen
Kuvaaja: Martti Kemppainen
"Osaston kunniakirja"