Tukikummiksi tai avuksi nuorelle aikuiselle

VAPAAEHTOISENA / OPISKELIJANA ITSENÄISTYVÄLLE NUORELLE

Tukivapari/tukikummi/tukihenkilötoimintaa toteutetaan ammatillisten työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden välisenä yhteistyönä. Tukikummi on luotettava aikuinen, joka antaa nuorelle aikaansa noin vuoden kestävän tukikummisuhteen ajan. Tavoitteena on tukea nuorta elämän eri osa-alueilla. Nuoret ovat asiakkaina Nuorten turvatalolla, mutta asuvat esim. omassa asunnossaan.

TEHTÄVÄT JA VUOROT

Vapaaehtoisen tehtävänä on toimia tukihenkilönä nuorelle/nuorelle aikuiselle. Tukikummi ja nuori sopivat tapaamisista noin kerran kuussa. Tapaamiset voivat sisältää esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksia tai käytännön asioiden hoitamista nuoren tarpeista riippuen. Tehtävään saa koulutusta ja ohjausta. Vapaaehtoinen raportoi turvatalolle tapaamisten jälkeen.

MYÖS SILLOIN TÄLLÖIN...

Jos haluat toimia vapaaehtoisena silloin tällöin, ilmoita siitäkin meille! Nuoret saattavat tarvita esimerkiksi tukea Kelassa käymiseen, tai vaikka muuttoapua. Tällaisia avun tarpeita ei ole säännöllisesti, mutta tarpeen tullessa, esim. kun nuori on muuttamassa, otamme yhteyttä apuaan tarjonneisiin ja kysymme, kuka pääsisi nuoren avuksi. Sara Petersen-Jessen koordinaattori +358 40 6202138 (arkisin klo8-15)