Tukikummiksi nuorelle aikuiselle

 

Tukivapari/tukikummi/tukihenkilötoimintaa toteutetaan ammatillisten työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden välisenä yhteistyönä. Tavoitteena on tukea nuorta elämän eri osa-alueilla. Nuoret ovat asiakkaina Nuorten turvatalolla, mutta asuvat esim. omassa asunnossaan.

Vapaaehtoisen tehtävä ja vuorot: Vapaaehtoisen tehtävänä on toimia tukihenkilönä nuorelle/nuorelle aikuiselle. Tukitapaamiset tapahtuvat sovittuna ajankohtana (esim n.1- 2krt kuukaudessa) ja yhdessä etukäteen sovitussa paikassa. Vapaaehtoinen raportoi turvatalolle tapaamisten jälkeen.

Miten mukaan?

Soita (arkisin n. klo8-16)

Niina 0407692007 
Timo 0408462844