Hoi osastot! Rahastojen tuottoja uudelleen haettavaksi

SPR:n Hämeen piirissä jaetaan tukea osastojen toiminnan kehittämiseen Eerolan ja Harjanteen rahastojen vuosittaisesta tuotosta. Maaliskuussa myönnettyjen tukien jälkeen rahastotuotoista jäi vielä osa jakamatta, joten nyt laitetaan jakamatta jäänyt tuotto uudelleen hakuun samoilla kriteereillä kuin aiemminkin.

Professori Risto Eerolan rahaston tuotosta myönnetään tukea osastoille alle 29-vuotiaiden nuorten jäsenten hankintaan ja sen kehittämiseen sekä uusien nuorten tavoittamiseksi vapaaehtoisiksi. Harjanteen rahaston tuotosta myönnetään tukea osastoille jäsenhankintaan ja sen kehittämiseen sekä uusien vapaaehtoisten tavoittamiseen.

Tukea voivat hakea osasto/osastot yhdessä, tukea haetaan Hämeen piiritoimistosta saatavalla hakemuslomakkeella 3.5.2018 mennessä. Piirin talous- ja kehittämistoimikunta käsittelee määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja tekee myönnettävistä tuista esityksen piirin hallitukselle toukokuun kokoukseen. Myönnetty tuki on käytettävä vuoden 2018 aikana. Toteutuneesta kehittämishankkeesta on annettava selvitys talous- ja kehittämistoimikunnalle viimeistään 31.12.2018 piiritoimistosta saatavalla lomakkeella.

Hakemukset tulee toimittaa 3.5.2018 mennessä Hämeen piirin toimistoon osoitteeseen

SPR Hämeen piiri / rahastohakemus, PL 369, 33101 Tampere tai sähköisesti marjut.valimaa@redcross.fi

 

SPR Hämeen piirin hallitus