Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston säntömääräinen kevätkokous päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä osaston hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2017 osalta

Erkki Hietala
Kuvaaja: Erkki Hietala
"Aktiivimerkeillä palkittuja."
Erkki Hietala
Kuvaaja: Erkki Hietala
"Ansiomerkeillä palkittuja. "

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 27.3.2018 kello 18.30 Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui yhteensä 21 osaston henkilöjäsentä.

Kokouksen aluksi kiitettiin Jyväskylän osaston vapaaehtoisia Suomen Punaisen Ristin huomionosoituksin. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hallitus oli kokouksessaan 1/2018, 16.1.2018 päättänyt myöntää aktiivimerkit seuraaville vapaaehtoisille: Tarja Jaatinen, Marjatta Kansanen, Lea Kinnunen, Pipsa Niemi, Ritva Nieminen, Paula Powling, Eila Tammisto ja Marjatta Tokkari.  Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin hallitus myönsi kokouksessaan 1/2018, 10.2.2018 ansiomerkit seuraaville vapaaehtoisille: Sirkka Eteläaho, Marjatta Lindström, Eila Lyytikäinen, Markku Maukonen, Aino Metso, Hannele Parkkinen, Marja Pylvänäinen ja Marja Voutilainen.  Huomionosoitukset luovutettiin kokouksessa paikalla olleille palkituille puheenjohtaja Timo Pänkäläisen ja jäsenmestari Maarit Ryhäsen toimesta. Niille, jotka eivät olleet nyt paikalla, huomionosoitukset tullaan luovuttamaan myöhemmin toimintaryhmien omissa tapaamisissa.

Sääntömääräinen kevätkokous päätti, että hallituksen muiden jäsenten lukumäärä kasvatetaan vuonna 2019 kymmeneen jäseneen kun nyt se on kahdeksan jäsentä. Syyskokouksessa käytäviä henkilövaaleja varten kevätkokous asetti valmistelevan vaalitoimikunnan.

Sääntömääräinen kevätkokous kuuli mm. hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste vuonna 2017 oli ystävätoiminnan kehittämisessä. Jyväskylän osasto järjesti 14.2.2017 LähiTapiola Keski-Suomen kanssa Taulumäen kirkossa ystävänpäiväkonserttiin, jossa solistina oli Arja Koriseva. Lipputulot tulivat Punaisen Ristin ystävätoiminnan tukemiseen Keski-Suomessa. Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa järjestettiin viisi ystävätoiminnan peruskurssia yhteistyössä Länsi-Suomen piirin kanssa. Peruskursseille osallistui yhteensä 54 henkilöä.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmän joukkue voitti aikuisten sarjan Ähtärin Honkiniemessä 28.10.2017 järjestetyissä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ensiavun piirinmestaruuskilpailuissa. Joukkueessa kilpailivat Aarno Vitikainen, Birgitta Alakoski, Timo Pänkäläinen ja Maarit Ryhänen Jyväskylän osastosta. Joukkue edustaa Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiriä Turussa 16.6.2018 järjestettävissä ensiavun SM-kilpailuissa. Ensiapuryhmät auttoivat järjestämissään ensiapupäivystyksissä yhteensä 416 henkilöä vuonna 2017.

Jyväskylän osasto järjesti omakustanteisen jäsenmatkan 4.- 9.10.2017 Geneveen ja Solferinoon sekä Gardajärvelle. Matkan käytännön järjestelyistä vastasi Events Italia.

Monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoiset järjestivät mm. Kaverikahvila -toimintaa, vapaa-ajantoimintaa Salmirannan vastaanottokeskuksessa sekä LäksyHelppi -kerhon toimintaa Puistokadun päiväkotikoululla. Humanitaarisen oikeuden ryhmä kokoontui pari kertaa.

Vapaaehtoiset hälytettiin vuonna 2017 viiteen eri kadonneen henkilön etsintään. Kotimaan apua Jyväskylän osasto jakoi kuuden eri tulipalotilanteen jälkeen vuonna 2017, autettuja oli yhteensä 11.  Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 130 eri lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä Joulumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 euron arvoisia lahjakortteja osaston alueella joulukuussa. Apua tarvinneet perheet etsittiin yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa. 

Jyväskylän, Kuokkalan ja Palokan osastojen yhteistyössä järjestämä Nälkäpäivä -keräys (14.-16.9.2017) tuotti Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston yhteensä 22 502,14 euroa.

Tuurissa järjestettiin 22.4.2017 Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosikokous. Piirihallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2019 valttiin Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta.

Helsingissä Finlandia-talossa 10.-11.6.2017 kokoontui Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä, yleiskokous. Kokouksessa oli yhteensä kuusi äänivaltaista edustajaa Jyväskylän osastosta. Kokouksessa valtuuston jäseneksi valittiin Alpo Tanskanen. Kokous mm. hyväksyi koko järjestön toimintalinjauksen vuosille 2018-2020 sekä järjestön uudet säännöt.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 28.3.2017 järjestetty sääntömääräinen kevätkokous hyväksyi osaltaan Suomen Punaisen Ristin Campuksen osaston liittämisen Jyväskylän osastoon 1.11.2017 lukien.  Seinäjoella 23.9.2017 kokoontunut Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirihallitus hyväksyi Campuksen osaston purkamisen ja liittämisen Jyväskylän osastoon.

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli yhteensä 1 234 henkeä (vuoden 2016 lopussa 1 144 henkeä).

Merkittävimpiä varainhankintamuotoja vuonna 2017 olivat mm. ensiapupäivystystuotot, Jyväskylän kaupungin ensihuoltosopimus, jäsenmaksutuotot sekä 14.2.2017 LähiTapiola Keski-Suomen kanssa Talulmäen kirkossa järjestetty ystävänpäiväkonsertti. Tilinpäätös vuodelta 2017 osoitti 3 758,66 euroa ylijäämää, kun vuotta aikaisemmin se oli -491,33 euroa alijäämäinen.

Kevätkokous päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä osaston hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2017 osalta. Toimintakertomukseen päätettiin vielä lisätä "Kokeneet konkarit" -toimintaryhmän toimintakertomus vuodelta 2017, joka oli jäänyt siitä pois.

Lisätietoja: Tiedottaja Marko Tervo 040-754 0038, jyvaskyla@punainenristi.fi