Dream Team ohjaa monikulttuuriseen matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaan

Mikko Kauppinen
Kuvaaja: Mikko Kauppinen
Mikko Kauppinen
Kuvaaja: Mikko Kauppinen

Suomen Punaisen Ristin kansainvälinen Dream Team tarjoaa maahanmuuttajille monikulttuurisia mahdollisuuksia olla osa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistyötä. Dream Team välittää ihmisiä matalan kynnyksen vapaaehtoistöihin esimerkiksi vanhusten pariin – ja siellä ihmisiä tarvitaan.

Dream Team tarjoaa osallistujilleen matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa, joihin lukeutuu esimerkiksi muistisairaiden vanhusten ulkoiluttaminen. Tällainen vapaaehtoistoiminta ei vaadi yhteistä kieltä, vaan tärkeintä on läsnäolo. Se on monelle palvelutalon asukkaalle mittaamattoman tärkeää.

Oman näkökulmansa kertoo Saara Väätäinen, joka on aloittanut vapaaehtoistyönsä kaksi vuotta sitten. Hänelle vapaaehtoistyö on toivottua vastapainoa omaan siviilityöhönsä. Myös vapaaehtoistyön kentän monikulttuurisuus on hänelle luonnollinen osa vapaaehtoistyötä.

Halusin tehdä ympärilläni jotain hyvää. Menin tutustumaan Suomen Punaisen Ristin järjestämään Uusien iltaan ja samalla viikolla päädyinkin jo vetämään kerhoa palvelutalossa”, kertoo Väätäinen.

Palvelutalo onkin matalan kynnyksen paikka esimerkiksi monikulttuuriseen vapaaehtoistyöhön. Väätäinen on osa Mainiokoti-palvelutalon vapaaehtoistoimintaa, johon kaikki ovat tervetulleita. Noin kerran kuussa palvelutalon muistisairaita asukkaita ulkoilutetaan ja ulkoilun jälkeen vietetään aikaa yhdessä. Yhteinen kieli ei ole välttämätön.

Mainiokotiin on saatu kokoon aktiivinen ryhmä vapaaehtoisia. Meitä on eri ikäisiä ja eri maista tulevia, mutta kaikki ovat kuitenkin samanhenkisiä”, toteaa Väätäinen, joka osallistui ryhmätoiminnan organisointiin ensimmäistä kertaa viime syksynä.

Parasta on, kun huomaa tuovansa aidosti sisältöä palvelutalon ihmisten elämään. Myös vanhusten kertomukset omasta nuoruudesta ovat olleet hauskaa kuunneltavaa”, kertoo vapaaehtoinen kunnioittavasti.

Mainiokotiin on saatu kokoon aktiivinen vapaaehtoisten porukka. Heitä – tai meitä – on eri ikäisiä ja erilaisista kulttuureista.

Kunhan on samanhenkisiä ihmisiä, niin se riittää”, summaa Väätäinen.

Dream Team tuo esille, ettei vapaaehtoistyö ole kiinni iästä, sukupuolesta tai kulttuurisesta taustasta. Rikkautta ovat erilaiset ihmiset taustoineen.

Rasisminvastaista viikkoa vietetään 19.-25.3.2018. Tällöin edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan. Positiivinen reagoiminen on tärkeää.