Järjestöyhteistyöllä tukea omaishoitoperheille

Sami Mustonen
Kuvaaja: Sami Mustonen
"Arvostava kohtaaminen - taito kuunnella koulutus Vimpelissä 20.3.2018"

Tiistai-iltana Vimpelin nuorisotalolla koulutettiin vapaaehtoisia ystävätoimijoita omaishoitoperheiden tueksi yhteistyössä Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n ja Vimpelin Punaisen Ristin osaston kanssa. Arvostava kohtaaminen – taito kuunnella”-koulutukseen osallistui 17 vapaaehtoista Vimpelin ja Alajärven alueelta. Kouluttajana toimi Punaisen Ristin sosiaalipalvelukouluttaja Meeri Jaatinen.

Omaishoitoyhdistyksen ja Punaisen Ristin järjestöyhteistyöllä pyritään tavoittamaan useampia omaishoitoperheitä ja tarjoamaan heille keskusteluapua ja virkistystä arjen keskelle. Työnjaosta järjestöjen välillä on sovittu niin, että omaishoitajayhdistyksen ryhmien sekä muun toiminnan kautta pyritään tavoittamaan toimintaan mukaan haluavat omaishoitoperheet ja Punaisen Ristin Vimpelin osaston ystävävälittäjä välittää vapaaehtoiset ystävätoimijat omaishoitoperheisiin. Toiminnan on suunniteltu laajentuvan myös Alajärven alueelle.

”Arvostava kohtaaminen – taito kuunnella”-koulutus on Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminnan koulutus ja sen tavoitteena on antaa vapaaehtoiselle hyvät valmiudet toimia ystävänä ja kohdata omaishoitoperheitä. Omaishoitoperheille suunnatussa ystävätoiminnassa kaksi vapaaehtoista vierailee omaishoitoperheessä, toinen vapaaehtoinen viettää aikaa omaishoitajan kanssa ja toinen hoidettavan. Tapaamisen sisällöt voivat olla esimerkiksi keskustelua, lehtien lukua, ulkoilua tai muuta yhdessä sovittua tekemistä.

Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta on valtakunnallinen toimintamuoto, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja edistää omaishoitajaperheiden terveyttä, jaksamista, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Toiminta on tarkoitettu kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville. Tukimuotoja ovat vertaisryhmät, koulutus- ja virkistystoiminta, ystävätoiminta omaishoitoperheille sekä valtakunnalliset hyvinvointipäivät.

Lisätietoa:

Sami Mustonen omaishoitajien tukitoiminta, Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
p. 040 1602245 sami.mustonen@redcross.fi

Tiina Silvonen omaistoiminnanohjaaja, Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry/OmaisOiva
p. 045 3275441 omaishoitajayhdistys.tiina@gmail.com