Satakunnan piirin vuosikokous 24.4.2021

24.4.2021
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kokoukset
Järjestäjä: 

Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piirin hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen, joka pidetään lauantaina 24.4.21 klo 13 alkaen. Kokouksen virallinen pitopaikka on SPR Satakunnan piiritoimiston koulutustila, os. Pohjoispuisto 2b, Pori.

SPR asetuksen (827/2017, § 73) mukaan piirin kokous voi päättää, että vuosikokoukseen voi osallistua myös etänä. Vuosikokoukseen voi osallistua etänä TEAMS verkkoympäristössä.  Käytännössä kokous pidetään sähköisenä kokouksena.

Kokoukseen voi osallistua kaikki jäsenet, mutta osastojen pitää valita varsinaiset kokousedustajat ja ilmoittaa sähköpostilla kokousedustajien nimet ja valtuutus etukäteen. Muut osallistujat voivat ilmoittautua erikseen piiritoimistoon.

Ilmoittautuminen Lyyti-linkin kautta https://www.lyyti.in/vuosikokous_240421 tai piiritoimistoon p. 040 168 0521, satakunta@punainenristi.fi

Aika: lauantai 24.4.2021 klo 13-15

Paikka: Pohjoispuisto 2, Pori /teams etäyhteys

Kokouksessa käsitellään 1.1.2018 voimaan tulleen piirien johtosäännön 4 §:ssä mainitut asiat. Piirin kokouksessa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentään kohden. Osasto ei voi valtuuttaa toista osastoa edustamaan itseään kokouksessa. Kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on edustettuna vähintään yksi viidesosa piirin osastoista.

Valtakirja on lähettävä piiritoimistoon perjantaihin 23.4.21 klo 16.00 mennessä. Tämä on tärkeää, jotta saadaan mahdollinen sähköinen äänestys hoidettua oikein.

Valtakirja toimitetaan joko sähköpostitse piirin sähköpostiosoitteeseen satakunta@punainenristi.fi tai postitse piirin osoitteeseen SPR Satakunnan piiri, Pohjoispuisto 3 28100 Pori. Kuoreen maininta ’vuosikokous’. Valtakirjaan tarvitsemme osallistujan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

Kokousedustajille lähetetään kokouksen teams-linkki ilmoittautumisen jälkeen, viimeistään kuitenkin perjantaina 23.4.21. Kokousedustajat voivat halutessaan testata verkkoyhteyttään ja kokoustekniikkaa perjantaina klo 17.00-18.00 välillä. Sama teams-linkki toimii sekä perjantaina että lauantaina.

Lisätietoja voi kysyä piiritoimistostapuh. 040 168 0521 (keskus) tai 040 125 0210 (järjestösihteeri) tai satakunta@punainenristi.fi

Piirin hallitus toivottaa osastojen viralliset edustajat ja henkilöjäsenet tervetulleeksi piirin vuosikokoukseen.