Tapaturmapäivä

Tapaturmapäivä

2018 vuoden Tapaturmapäivän kohderyhmänä ovat työikäiset miehet

Miehet johtavat monia tapaturmatilastoja. Heille näyttää sattuvan ja tapahtuvan - varsinkin kotona ja liikkuessa. Siksi tämän vuoden tapaturmapäivänä, perjantaina 13.4. halutaan kiinnittää huomiota erityisesti miesten tapaturmiin.

Miesten tapaturmia käsittelevät julkaisut ja bannerit tulevat näkymään kampanjapäivänä vahvasti digitaalisen median eri kanavissa. Kampanjan keskiössä on ”perusmies”, joka osaa kaiken kylmiltään ja kikkailee. Suurin osa miehille sattuvista tapaturmista olisi vältettävissä vähentämällä kikkailua, tunnistamalla vaaran paikat ja arvioimalla riskit ennalta. Tähän kampanja miehiä myös kannustaa.

Toivomme huomioivan teemapäivän. Mahdollisten juttujen taustatiedoksi on hyvä tutustua Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tuoreisiin Uhritutkimustilastoihinsekä Sosiaali- ja terveysministeriön Raportteja ja Muistioita 2017:46:

Lisätietoja Punaisen Ristin roolista Tapaturmapäivän osalta antaa:
Tapaturmapäivän viestintäkoordinaattori,

altti.nasi@redcross.fi
020 701 2178
 

Mikä on Tapaturmapäivä?

Useat järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet kotitapaturmien ehkäisytyötä yhteistyössä vuodesta 1993 alkaen. Yksi yhteistyön muodoista on vaikutta ihmisten asenteisiin kampanjoimalla Tapaturmapäivänä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Vuonna 2018 päiviä on kaksi; 13. huhtikuuta ja 13. heinäkuuta.

Lisätietoja tapaturmien riskeistä ja niiden hallinnasta löytyy osoitteista www.tapaturmapäivä.fi ja www.kotitapaturma.fi

Tapaturmapäivää toteuttamassa:

Finanssiala ry, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus, Puolustusvoimat, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus.

 

 

 

 

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.