Vaikuttavuutta yritysten ja yhdistysten yhteistyöllä

Tuulia Marttila
Kuvaaja: Tuulia Marttila
"Susanna Kivisalo, Punaisen Ristin sosiaalipalveluiden asiantuntija, vertaa terveyden ja hyvinvoinnin haasteita isoon kivenjärkäleeseen ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä kiveä ylhäällä pitäviin pieniin tukipisteisiin."
Tuulia Marttila
Kuvaaja: Tuulia Marttila
"Arvoista suunnitelmista -työpajoissa puhuttiin muun muassa järjestöjen ja yritysten arvoista"
Tuulia Marttila
Kuvaaja: Tuulia Marttila
"Yritysyhteistyöstä opinnäytetyönsä tehnyt Miia Matikainen kertoi, kuinka tehdä toimivaa yhteistyötä."

Mikä on yritysten ja yhdistysten välisen yhteistyön merkitys? Miksi sitä olisi hyvä tehdä nykyistä enemmän? Aiheesta keskusteltiin Jyväskylän Valikkoverkoston valtakunnallisessa seminaarissa eri sektoreja edustavien osallistujien kesken.

Aktiivinen joukko keskusteli yritysyhteistyöstä ja sen merkityksestä Jyväskylässä torstaina 15.3. Eri sektoreiden välistä yhteistyötä pidetään erittäin tarpeellisena. Sen avulla voidaan vastata entistä paremmin esimerkiksi hyvinvoinnin haasteisiin, kun erilaiset resurssit, asiantuntijuudet ja verkostot saadaan tuotua lähemmäksi toisiaan.

Yritysyhteistyön monet muodot

Yritysyhteistyöstä opinnäytetyönsä tehneen Miia Matikaisen mukaan yhteistyöllä on monenlaisia muotoja. Se voi olla esimerkiksi lahjoituksia, sponsorointia, vaihtokauppayhteistyötä, tapahtuman järjestämistä yhdessä tai kummitoimintaa. Aina yritysten ja yhdistysten toiveet ja tarpeet eivät kohtaa.

- Yritykset eivät välttämättä tiedä, mitä järjestöt voisivat heille tarjota tai toisinpäin. Avoimeen ”tehdään yhteistyötä”-ehdotukseen voi olla vaikea vastaa, konkreettiset pyynnöt edistävät yhteistyötä paremmin, Matikainen kertoo.

- On helpompaa vastata sellaiseen selvään pyyntöön, että haluttaisiin esimerkiksi sponsorirahaa, vahvistaa paljon yhdistysten kanssa yhteistyötä tehnyt yksityisyrittäjä Niko Jokinen Yhteisöagentti Oy:sta.

Konkretian puutteen lisäksi järjestöjen ja yritysten välistä yhteistyötä voi olla jarruttamassa esimerkiksi ennakkoluulot toista sektoria edustavaa organisaatiota kohtaan ja roolien epäselvyys yhteistyökuviossa. Yhteistyön ylläpito vaatii myös sitä, että pidetään yhteyttä säännöllisesti, ei esimerkiksi vain oman avuntarpeen hetkellä.

Jaetut arvot yhteistyön perustana

Yhteiset arvot ovat perusta eri toimijoiden yhteistyölle: jos arvot ja tavoitteet eivät kohtaa, ei yhteistyökään todennäköisesti ole toimivaa. OP Ryhmän yhteiskuntavastuun asiantuntija Eveliina Nygren kertoi siitä, kuinka jatkuvasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää pysähtyä katsomaan organisaation perustehtävää ja arvoja.

- Arvojen avulla voidaan muuttua itselle ja asiakkaalle uskollisesti, Nygren summaa.

Tärkeää on myös se, että arvot ja tavoitteet ovat kaikille selviä.

- Kun lähdetään tekemään yhteistyötä, koko järjestön täytyy olla mukana ja yhteinen tahtotila ja tavoitteet täytyy olla määriteltynä, Matikainen kertoo.

Punaisen Ristin yritysyhteistyö

Punaisella Ristillä on paljon positiivista kokemusta yhteistyöstä eri yritysten kanssa.  Länsi-Suomen piirissä yhteistyötä on tehty muun muassa laitosystävätoiminnassa, Keskimaan Ilo auttaa -kampanjassa, Vapepan – eli Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, joka on Punaisen Ristin koordinoima 52 järjestön yhteenliittymä – etsinnöissä.

- Laitosystävätoiminta tuo vaihtelua laitoksissa asuvien arkeen: vapaaehtoisen rooli on erilainen kuin ammattilaisen. Vapaaehtoiselle vierailut taas antavat mahdollisuuden uuden oppimiseen ja laitokset ovat tarjonneet tilojaan myös muuhun vapaaehtoistoimintaan, Susanna Kivisalo, Punaisen Ristin sosiaalipalveluiden asiantuntija kuvailee monialaisen yhteistyön hyötyjä.

- Meillä on isoja asioita kannettavana ja isoja haasteita terveyden ja hyvinvoinnin saralla – se, miten me niistä selvitään, on yhteistyö, Kivisalo tiivistää yhteistyön merkityksen.