Humanitarinen oikeus, sodan oikeussäännöt ja sotarikokset

Koulutus on ilmainen ja siihen ovat kaikki jäsenet ja PR:n toimijat tervetulleita.

Paikka: Kesti-Maaria, Maariankatu 2
Aika: tiistai 17.4. Klo 17.00 - 18.30.

Kouluttaja: Markku Nikulainen

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoittamaan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan säännöistä on Punaisen Ristin perustehtäviä.