InAction! hyvät tyypit toimii - ensiapukurssi yläkoululaisille

Punaisen Ristin teettämän selvityksen mukaan (2015) nuoret kokevat, että heillä ei ole rohkeutta tai taitoja toimia äkillisissä ensiaputaitoja vaativissa tilanteissa. Nuorten perustaidot hätäensiavusta sekä ennen kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä lisäävät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että koko yhteiskunnassa.

InAction! hätäensiapukurssin avulla haluamme kouluttaa nuoret ensiavun osaajiksi ja tapaturmien ehkäisijöiksi ja pikku hiljaa juurruttaa hätäensiapukurssi valtakunnallisesti osaksi yläkoulujen arkea. Koulun kautta tarjottu koulutus mahdollistaa kaikkien vuosiluokan nuorten osallistumisen taustoista riippumatta.

Toisena tavoitteena on tukea nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi ja lisätä koulujen
yhteistyötä järjestöjen kanssa ja herättää nuorissa halu auttaa. Haluamme tehdä järjestöä ja paikallista toimintaa tutuksi nuorille ja sitä kautta myös heidän vanhemmilleen.

2017 lähdimme rakentamaan kurssia entistäkin toiminnallisempaan suuntaan ja rakensimme kurssin virtuaaliselle seppo-pelialustalle. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti pelillisyys korostuu nyt pedagogisena lähestymistapana. Oppilaat itse tekevät ja toimivat perinteisen luennoinnin sijasta. Kurssin jälkeen oppilaat saavat todistuksen koulutukseen osallistumisesta. Katso video InAction! kurssin käytännön toteutuksesta tästä: https://youtu.be/RvXlJAuSMrc. Kouluttajana voi toimia ensiavun kouluttaja, osaston aktiivinen ensiapuryhmäläinen tai ensiaputaidot hyvin hallitseva opiskelija. Kouluttajana toimimisessa tärkeintä on, että pitää aidosti nuorten kanssa toimimisesta ja omaa hyvät ensiaputaidot sekä tietokoneen käytön. Kouluttajalle maksetaan palkkio, koska kouluttajana toimiminen edellyttää hyviä ennakkovalmisteluja ja koulutuspäivänä koululla vierähtää lähes koko päivä.

Koulutuksessa kerätyn palautteen (yli 2200 oppilasta vastaajana) mukaan yli 30% kurssin käyneistä on kiinnostunut Punaisen Ristin toiminnasta ja 60% koulun ensiapuryhmässä toimimisesta! Näiden huikeiden lukujenkin vuoksi olisi hienoa jos osastot voisivat olla vahvasti mukana koulutusten järjestämisessä.

Tällä hetkellä InAction! tiimissä on mukana jo 8 piiriä! Jos olet kiinnostunut olemaan mukana antamassa nuorille rohkeutta auttaa, ole yhteydessä piirisi ensiaputoiminnasta vastaavaan henkilöön. Liittenä olevasta InAction! - tästä on kyse esityksestä löydät lisätietoa. 

InAction! kouluttajien omat sivut löytyvät täältä

LiiteKoko
PDF icon InAction! Tästä on kyse.pdf578.49 KB