InAction! hyvät tyypit toimii - ensiapukurssi yläkoululaisille

Punaisen Ristin teettämän selvityksen mukaan (2015) nuoret kokevat, että heillä ei ole rohkeutta tai taitoja toimia äkillisissä ensiaputaitoja vaativissa tilanteissa. Nuorten perustaidot hätäensiavusta sekä ennen kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä lisäävät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että koko yhteiskunnassa.

InAction! On Seppo-pelialustalle rakennettu virtuaalinen peli. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti pelillisyys korostuu nyt pedagogisena lähestymistapana. Oppilaat itse tekevät ja toimivat perinteisen luennoinnin sijasta. Kurssin jälkeen oppilaat saavat todistuksen koulutukseen osallistumisesta.

Peli opettaa kuvien, videoiden, tietoiskujen ja niihin liittyvien tehtävien avulla toimintaa tärkeimmissä ensiaputilanteissa. Tehtävissä kuvataan tilanteita, joita nuoret usein kohtaavat, tehtävät ovat tiiviitä ja teksti selkeää. Pelin kesto on noin kolme oppituntia (3 x 45 min), ja sen voi tehdä kerralla tai osissa. Verkkokurssi arvioi vastaukset ja antaa palautetta automaattisesti, joten opettajalta ei vaadita ensiapuosaamista. Pelissä käsiteltävät aiheet ovat: onnettomuustilanteessa toimiminen, kodin ensiapuvälineet, hätäpuhelu, nestehukka, palovammat, alkoholimyrkytys, venähdykset, murtumat, hengitysvaikeudet, pyörtyminen, aivoverenkierron häiriö, matala verensokeri ja hätäensiapu (suuret verenvuodot, tukehtuminen, tajuttomuus, elottomuus ja sokki). 

Opettaja, jos kiinnostuit niin pelin voi tilata omalle luokalleen täältä. Tilauksen yhteydessä saat kaikki tarvittavat tiedot jotta voit järjestää pelin omalle luokallesi.

Mahdollisuuksien mukaan suosittelemme myös käytännön harjoittelua ensiaputaitojen ylläpitämiseksi.