Pilotointi

Albrecht Fietz
Kuvaaja: Albrecht Fietz

Oma Punainen Ristin käyttöönoton yhteydessä puhutaan pilotoinnista, mikä aiheuttaa toisinaan ihmetystä.

Pilotoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että jotkin osastot ottavat Oma Punainen Risti -järjestelmän käyttöönsä muita ennen ja varautuvat siihen, että järjestelmässä saattaa olla vielä puutteita, joita ei ole huomattu.

Vaikka järjestelmää testataan etukäteen, ei kaikkea ole mahdollista huomata ilman pidempää käyttöä. Pilotoivien osastojen ansiosta järjestelmä pystytään tarjoamaan myöhemmin mukaan tuleville käyttäjille entistä hiotumpana.

Pilottiosastoissa toimivat vapaaehtoiset eivät joudu opettelemaan järjestelmän käyttöä myöhemmin "uudelleen" vaan järjestelmä pysyy perusteiltaan samanlaisena.