Hakeminen ja raportointi

HUOM! Katsoaksesi ohjevideon koko näytön tilassa, paina videon käynnistettyäsi oikealla alareunassa olevasta kuvakkeesta "Youtube", joka ohjaa katsomaan videon youtube.com sivustolle tai paina tästä siirtyäksesi sivustolle youtube.com katselemaan ohjevideota EU ruoka-avun kirjanpidosta ja raportoinnista. Koko näytön tilaan pääset oikealla alhaalla olevaa ruutu -kuvaketta painamalla. Mikäli video näkyy epäselvästi, odota hetki niin kuvan laadun pitäisi parantua automaattisesti tai paina oikealta alhaalta "hammasrattaan" näköistä kuvaketta avataksesi 'Asetukset', jossa valitse 'Laatu' - 720p HD tai 1080p HD. Tällöin kuva pitäisi näkyä selvästi. Videon toistaminen voi kuitenkin pätkiä, jos internetyhteys ei toimi kunnolla.

Eu-ruoka-apu on muutoksessa, tullaan toteuttamaan uudella tavalla jatkossa. Tiedotamme, kun saamme lisätietoja asiasta.

Ilmoita oman piirisi työntekijälle seuraavat tiedot:

 • Osallistuvan osaston nimi
 • Postinumero ja -toimipaikka
 • Osaston yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, puhelunnumero, sähköposti)

sekä kuinka paljon ruokaa toivotaan kunakin jakelukautena (syksy/kevät)

 • 1100 kg yhdessä toimituksessa (joko keväällä tai syksyllä)
 • 2200 kg yhdessä tai kahdessa toimituksessa (1100 kg keväällä ja 1100 kg syksyllä)
 • 3300 kg kahdessa toimituksessa (esim. 1100 kg kevät/syksy ja 2200 kg kevät/syksy)
 • 4400 kg kahdessa toimituksessa (esim. 2200 kg keväällä ja 2200 kg syksyllä)
 • Tai enemmän samalla periaatteella, jos mahdollisuuksia säilyttää ja jakaa.

Koko Suomen Punaiselle Ristille varattu kiintiö jaetaan saman sisältöisiin, noin 1100 kg toimituspaketteihin.

EU ruoka-apua seuraavalle vuodelle haetaan aina kuluvan vuoden huhtikuun aikana. Piirien työntekijä kerää tiedot osastoilta ja välittää tiedot keskustoimistolle, josta keskitetysti tehdään tilaus Ruokavirastoon.

Jos piirin alueella ei vielä jaeta EU ruoka-apua, ota yhteys oman piirisi sosiaalitoiminnan suunnittelijaan.

EU:N RUOKA-AVUN TOIMITUKSET

Ilmoita viimeistään kuluvan vuoden helmikuun alussa toimitusosoite ja toivomus toimitusajankohdasta sekä mahdolliset muutokset liittyen osaston yhteyshenkilöön oman piirisi työntekijälle. Keskustoimisto välittää kootusti tiedot Ruokavirastolle.

Toimituksesta sopiminen

 • Ruokavirasto soittaa osaston yhteyshenkilölle noin pari viikkoa ennen toimitusten käynnistämistä, jossa sovitaan tarkka toimitusajankohta ja muut tarpeelliset lisätiedot toimitukseen liittyen.
 • Toimitusajankohdat:
  1. Kevät: maaliskuun loppu – toukokuun alku
  2. Syksy: syyskuun puoliväli - marrakuun loppu
 • Kun kuorma saapuu, vastaanottaja tarkistaa saapuneen kuorman ja vertaa kuorman määrää rahtikirjassa oleviin määriin. Mikäli kuormassa tai rahtikirjassa on jotain poikkeavaa, siitä tulee ilmoittaa piirin kautta keskustoimistolle.

EU:N RUOKA-AVUSTA RAPORTOIMINEN

EU ruoka-apua jakava osasto on velvollinen raportoimaan toiminnastaan Ruokavirastolle. Edellisen vuoden vuosikertomus tulee toimittaa 15. tammikuutta mennessä (piirin työntekijän kautta) keskustoimistolle.

JAKELUN AIKAINEN SEURANTA (jakelun seurantalomake 2021 liitteenä)

 • Lomakkeeseen kirjataan avunsaajien määrä jakelutapahtumassa sekä arviot seuraavista määristä: Enintään 15-vuotiaat; vähintään 65-vuotiaat; naiset; maahanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset tai muihin vähemmistöihin kuuluvat; vammaiset sekä kodittomat.
 • Pidetään kirjaa jaetuista tuotteista (paketit ja ateriat) jakelutapahtumissa sekä jaettujen ruoka-apukassien ja aterioiden lukumäärästä. Lomakkeen yhteenveto sivulle tulee kirjata vastaanotetut tuotteet, mahdolliset siirrot edelliseltä vuodelta, mahdolliset siirrot muilta yhdistyksiltä sekä mahdolliset siirrot muille yhdistyksille. Käyttämällä kirjanpitolomaketta, koko vuoden raportointi onnistuu vaivatta.  

KOKO VUODEN RAPORTOINTI (kirjanpito-ohjeet 2021 liitteenä)

Koko vuoden raportointi tapahtuu vuosikertomuslomakkeella (2020 versio liitteenä). Vuosikertomuslomakkeen täyttäminen onnistuu vaivatta, mikäli tuen kohdentumisen seurantatietolomaketta ja kirjanpitolomaketta on käytetty jakeluiden yhteydessä. Vuosikertomuslomakkeella on kolme välilehteä, jotka pitää täyttää. Välilehdellä ”Yleistä” tulee kirjata:

 • Kohderyhmän ja avunsaajien valintakriteerit
 • Miten jakelusta on tiedotettu
 • Miten vähävaraisuus on todettu
 • Miten jakelu on toteutettu käytännössä
 • Millä tavalla liitännäistoimenpiteitä on toteutettu
 • Jakelun merkitys avunsaajille
 • Muuta raportoitavaa/palautetta (esim. tuotevalikoima, kuljetukset)
 • Kommentteja/palautetta Ruokaviraston toiminnasta

Ruokaviraston EU ruoka-apuun liittyvät lomakkeet ja muut materiaalit löytyvät kaikki myös täältä: 

https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/ruoka-apu/