Raportti ystävätoiminnan vapaaehtoisten kyselystä 2017

"Nähdään - toisemme"

Kysely julkaistiin marraskuun alussa. Jakelu toimitettiin osastoille piirin osastokirjeessä. Vastausaika päättyi joulukuussa. Kyselyyn vastasi 518 Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoista ystävätoimijaa. Kiitos vastaajille!

Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa ystävätoiminnasta vapaaehtoisten näkökulmasta. Tuloksia käytetään ystävätoiminnan kehittämiseen ja viestinnällisiin tarkoituksiin. Edellinen kysely toteutettiin 2015 vuoden lopulla. Nyt toteutettu kysely oli tehty aiemman kyselyn pohjalle, joka mahdollistaa joiltakin osin kyselyaineistojen vertailua. Vuoden 2017 kyselyä on kuitenkin laajempi ja siihen on tehty välttämättömiksi katsottuja parannuksia.

Raportin löydät liitetiedostona tämän uutisen alta.