Usein kysytyt kysymykset säännöistä

Sivun alareunasta löydät kaikki kysymykset ja vastaukset pdf -dokumentissa. Täydennämme tätä listaa sitä mukaan kun saamme kysymyksiä sääntöihin liittyvistä asioista. 

Pitääkö osaston rahastonhoitajan olla osaston jäsen?

Rahastonhoitaja on luottamustoimi ja siten hänen pitää järjestön henkilöjäsen, joka on kirjoilla osastossa, jonka rahastonhoitajana toimii. Tämä ei estä osastoa ulkoistamasta rahaliikenteen hoitoa tilitoimistolle – rahastonhoitajan vastuu on huolehtia, että ei makseta perusteettomia laskuja jne. ja hän yhdessä hallituksen kanssa vastaa osastolle varojen asiallisesta käytöstä sekä tarvittaessa raportoinnista siitä miten varoja on käytetty vuoden aikana.

Onko osaston rahastonhoitaja automaattisesti yksi nimenkirjoittajista?

Osaston rahastonhoitaja on automaattisesti nimenkirjoittaja.

Onko osaston sihteeri automaattisesti osaston nimenkirjoittaja?

Sihteerillä ei ole automaattisesti nimenkirjoitusoikeutta. Hänellä voi olla nimenkirjoitusoikeus,
jos hän on hallituksen jäsen ja hallitus on hänet nimenkirjoittajaksi valtuuttanut.

Luottamushenkilörekisterin ns. J1-kortissa on paikka kahdelle valtuutetulle nimenkirjoittajalle. Jos rahastonhoitaja on automaattisesti yksi nimenkirjoittajista niin kysymys: nimetäänkö näihin kaksi muuta osaston hallituksen jäsentä?

Osaston rahastonhoitaja on automaattisesti nimenkirjoittaja. Samoin toiminnanjohtaja jos sellainen osastossa on. Myös puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat automaattisesti nimenkirjoittajia.

Näiden asemansa vuoksi nimenkirjoitusoikeuden omaavien lisäksi osaston hallitus voi valtuuttaa keskuudestaan kaksi nimenkirjoittajaa kerrallaan.

Onko mahdollista, että rahastonhoitajalla ei ole lainkaan nimenkirjoitusoikeutta?

Ei, rahastonhoitaja on automaattisesti nimenkirjoittaja. 

Onko osaston hallituksen mahdollista erottaa osaston hallituksen jäsen, joka ei ole osallistunut toivotulla tavalla hallitustyöskentelyyn?

Osaston hallitus ei voi omalla päätöksellään erottaa hallituksen jäsentä.

Sen sijaan osaston kokous (kevätkokous, syyskokous tai ylimääräinen kokous) voi erottaa osaston hallituksen jäsenen kesken toimikauden, jos hallituksen jäsen:

1) on pysyvästi esteellinen;

2) on toiminut järjestön sääntöjen vastaisesti; tai

3) on toiminut Punaisen Ristin perusperiaatteita tai muuten olennaisesti järjestön tarkoitusta vastaan.

Jos osaston hallituksen jäsenyys tulee kesken toimikautta avoimeksi tai jos osaston hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, osaston hallituksen on huolehdittava siitä, että uusi hallituksen jäsen valitaan osaston kokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Erotetulle osaston hallituksen jäsenelle ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Erotettu osaston hallituksen jäsen voi vaatia tässä pykälässä tarkoitetun erottamisasiansa uudelleenkäsittelyä järjestön hallituksessa tekemällä siitä kirjallisen vaatimuksen järjestön hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.