Säännöt ja osasto: muista nämä 10!

Nämä osaston on sääntöjen mukaan hoidettava:

 1. Kevätkokous: vähintään seuraavien asioiden käsittely: HUOM: kokouskutsu minimissään viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa vähintään kolme jäsentä paikalla.
  • Toimintakertomus edellisestä vuodesta
  • Tilinpäätös
  • Toiminnantarkastajan toiminnantarkastuskertomus
 2. Toimintakertomus, tilinpäätös ja jäljennös tarkastetusta kevätkokouspöytäkirjasta piiriin viimeistään 15.4.
 3. Syyskokous: vähintään seuraavien asioiden käsittely HUOM: kokouskutsu minimissään viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa vähintään kolme jäsentä paikalla.
  • Osaston henkilövalinnat ml. toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja (tilintarkastaja isoissa osastoissa). Muistakaa, että valittavien henkilöiden tulee olla osaston jäseniä. 
  • Toimintasuunnitelma
  • Talousarvio
 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäljennöksen tarkastetusta syyskokouspöytäkirjastaan piiriin viimeistään 31.12.
 5. Puheenjohtajien ja hallituksen ilmoittaminen piirille viimeistään 31.12.
 6. Ilmoitus osaston yhteyshenkilöistä (avainvapaaehtoiset) piirille viimeistään 31.1.

 

Muistakaa:

7. Osaston hallituksen on minimissään valittava kotimaan avun yhteyshenkilö.

8. Osaston on tehtävä osastolle valmiussuunnitelma yksin tai yhdessä toisen osaston kanssa.

9. Osallistuminen nälkäpäivään itsenäisesti tai yhteistyössä toisen osaston kanssa.

10. Huolehtikaa toisistanne ja pitäkää hauskaa.

HUOM:Jos näitä kohtia ei toteuteta, osasto asetetaan tarkkailuun. Jos osaston on tarkkailussa yli vuoden, tulee lakkautus kysymykseen.