Ehdota Turunmaan Ennakkoluulotonta edelläkävijää!

Punaisen Ristin Turunmaan piiri haluaa osoittaa huomiota henkilölle tai yhteisölle, joka on aktiivisesti edistänyt yhdenvertaisuutta Turunmaalla. Tunnustus jaetaan rasisminvastaisen viikon 19.-25. maaliskuuta aikana.

Etsimme toimijaa, joka on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti työskennellyt sen eteen, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti, mikä edesauttaa sitä, että ihmiset tuntevat paremmin kuuluvansa mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Keskeistä on myös myönteisten asenteiden edistäminen ja avoin tosiasioihin perustuva keskustelu.

Ennakkoluulottoman edelläkävijän kriteereinä ovat työskentely etnisen tasa-arvoisuuden hyväksi ja julkinen kannanotto monikulttuurisuudesta. Etsimme henkilöä tai yhteisöä, joka on aktiivisesti tehnyt työtä maahanmuuttajien kanssa tai heidän hyväkseen, kutsunut tai muuten ottanut mukaan omaan toimintaansa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja näkyvästi toiminut etnisen tasa-arvoisuuden puolesta.

Tarvitsemme nyt apuanne löytääksemme tämän vuoden ennakkoluulottoman edelläkävijän. Lähettäkää ehdotuksenne perusteluineen sosiaali- ja monikulttuurisuustoiminnan suunnittelija Rebecca Börmanille viimeistään 11.3. sähköpostitse osoitteeseen rebecca.borman@redcross.fi tai postitse osoitteella SuomenPunainen Risti, Turunmaan piiri, Kaskenkatu 13 A 3, 20700 Turku.