Oma Punainen Risti järjestöpäivillä

Järjestötyöntekijöiden toimialatapaamisessa 31.1.2018 Tampereella pohdittiin Oma Punaisen Ristin käyttöönottoa järjestötyön näkökannalta. Hedelmällisiä ajatuksia syntyi muun muassa uusien vapaaehtoisten ja jäsenten rekrytoinnista ja vastaanottamisesta, vapaaehtoisen polun jäsentämisestä ja uusien toimintamuotojen kehittämisestä. Kohti digiaikaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia!