Auttaja lähellä sinua

Laura Kotila
Kuvaaja: Laura Kotila

Suomi on monen haastavan vuoden jälkeen menossa hiljalleen kohti parempaa aikaa. Haasteita kuitenkin riittää ja myös maailman tilanne haastaa kotimaamme. Turvapaikanhakijoiden määrässä  on nyt rauhallisempi vaihe, mutta monet katastrofit maailmalla aiheuttavat liikehdintää ihmisissä. Suomi on saanut myös osansa niin ihmisistä kuin luonnosta aiheutuneista poikkeustiloista.

Meidän ydintehtävämme on kaikkein heikommassa asemassa olevien auttaminen. Tällä hetkellä yksi heikommassa asemassa oleva ryhmä on paperittomat. Suomen Punaisen Ristin valtuusto teki kannanoton aiheesta kokouksessaan viime marraskuussa. Seuraamme tilannetta ja tarvittaessa autamme apua tarvitsevia periaatteidemme mukaan.

Osastomme toimintaympäristö on monipuolinen ja perinteinen Tampereen keskusta-alue, joka on nyt kovassa myllerryksessä, mutta tuloksena on Tampereen kaupungin strategian mukaan elinvoimainen viiden tähden keskusta. Keskustan kehittyminen luo mahdollisuuksia myös aktiiviselle ja monipuoliselle vapaaehtoistoiminnalle.

Osastomme toiminta on vakaata ja laadukasta.  Olemme monimuotoinen osasto. Vuosi 2018 on osaston 68 toimintavuosi.  Osaston syyskokous hyväksyi uuden muotoisen toimintalinjauksen, joka ohjaa toimintaamme tänä vuonna. Osastomme toimintalinjauksessa seurataan koko järjestön toimintalinjauksen neljää päätavoitteita. Ne ovat tehokas auttaminen meillä ja maailmalla, vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen, rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolusta sekä vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö.

Näemme tärkeinä viestinnän kehittämisen. Vuoden alusta on perustettu viestintätoimikunta ja tavoitteena on tehdä viestintäsuunnitelma. Valmiussuunnitelman päivittäminen Tampereen alueen osastojen kanssa kuuluu myös alkaneen vuoden tehtäviin. Lisäksi ystävätoiminnan ja monikulttuurisen toiminnan yhdistäminen ystävätoiminnan osalta on tärkeä uudistus. Toimikuntien omista kehittämiskohteista koko osastoa koskevaksi nostettiin osaston sisäisen  ryhmien  välisen yhteistyön parantaminen.  Haluamme myös lisätä jäsentemme ja aktiivisten vapaaehtoistemme määrää. Seuraamme myös varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittymistä järjestön valtakunnallisen yhtiön toiminnan aloituksen myötä.

Lisäksi on edelleen tärkeää keskittyä jäsenhankintaan ja huoltoon. Vuoden 2017 lopussa jäsenmäärämme oli 2040 henkilöä. Se on 87 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Uusia jäseniä tuli 110. Toimintalinjauksemme tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräämme 10 %. Tämä tarkoittaa, että vuoden lopussa jäsenmäärämme on vähintään 2244 jäsentä.

Osastomme tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja vaativat meiltä kaikilta yhteisiä ponnistuksia tavoitteiden saamiseksi.  Tarvitsemme juuri sinut mukaan toteuttamaan tavoitteita. Vuonna 2018 teemme entistä enemmän yhdessä entistä parempaa toimintaa, olemmehan auttaja lähellä sinua. Tule mukaan!

//Henkka

Kirjoittaja viettää viimeistä vuottaan osaston puheenjohtajana tekemällä paljon kivaa vapaaehtoistoimintaa ja haluaa nähdä sinut menossa mukana.