Ensiapupäivystäjän peruskurssi, osa 3

10. - 11.2.2018
Suomen Punainen Risti (SPR) vastaa ensiapupäivystystoiminnasta punaisen ristin tunnuksen alla. Päivystystoiminta on ensiapuryhmien aktiivisinta ja näkyvintä toimintaa, jolla vaikutetaan järjestön imagoon - niin positiivisesti kuin negatiivisestikin. Ensiapupäivystykset motivoivat ensiapuryhmäläisiä harjoittelemaan ensiapu- ja muita auttamisvalmiustaitojaan. Lisäksi ensiapupäivystyksillä on suuri merkitys monien osastojen taloudelle. Ensiapuryhmät päivystävät vuosittain tuhansissa tapahtumissa kyläjuhlista aina suuriin urheilu- ja viihdetapahtumiin, joissa voi olla kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ensiapua annetaan eri päivystyksissä vuosittain noin 16 000 hengelle. Päivystäminen Suomen Punaisen Ristin edustajana sekä viranomaistoimintaa tukevana toimintana edellyttää laadukasta toimintaa.
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kurssit ja koulutukset
Järjestäjä: 

Aika: 10.-11.2.2018 klo 9-18 ja 8-17.00

Paikka: Katinkurun ampumaradan kahvio, Pinomäentie 271, 28540 Pori

Hinta: 50,00€

Ilmoittautuminen: To 1.2.2018 mennessä puh. 020 701 2820 tai osoitteeseen satakunta@punainenristi.fi

Lisätiedustelut: Tiina Hiidenoja-Sirén, puh. 0400-651105, tiina.hiidenoja-siren@punainenristi.fi

Alustava ohjelma:

La 10.2.

9.00          Käytännön järjestelyt, palaute edellisestä osiosta

9.30          Vammamekanismi ja autettavan tutkiminen

                 Pää-, tuki-, sisäelin- ja liikuntaelinvammat

                 Rastiharjoitukset sokki ja vammamekanismi

11.00        Radiopuhelimen käyttö

11.45        Ruokailu

12.15        Päivystystilauksen vastaanottaminen, riskikartoitus, päivystyssuunnitelma, sopimus, päivystykseen ilmoittautuminen (Hupsis) ja päivystyksen hinnoittelu

12.45        Päivystyspisteen pystyttäminen, päivystyspaikalla toimiminen, pukeutuminen, käytös, autettavan kohtaaminen, turvallisuudesta huolehtiminen

13.15        Palaute keskustelu päivystyksen vastaanottamiseen, toteuttamiseen ja käytäntöön.

14.00        Elvytysrastit

14.30        Lämmön aiheuttamat sairastumiset, paikalliset paleltumat ja alilämpöisyys eli hypotermia

15.00        Kahvi

15.15        Kauhapaarit, tyhjiöpatja ja rankalauta

                 Lastoitukset sekä tuenta

16.00        Rastiharjoituksia

17.15        Palaute päivästä ja kohti kotia

Su 11.2.

9.00          Aseptiikka, pikkuvammat ja kotihoito-ohjeet

10.15        Kahvi

10.30        Lääkekoulutus

11.15        Autettavan kohtaaminen ja oma jaksaminen

12.00        Ruokailu

12.30        Päivystysharjoituksia

15.15        Kahvi

15.30        Lääkekoe ja elvytysnäyttö

16.15        Mitä tästä eteenpäin?

                Todistusten jakaminen