Terveyspiste

TYÖPAJA: Miten turvaan tahtoni toteutumisen?

Teoriaosuudessa käsitellään hoitotahtoa, hoivatahtoa ja edunvalvontavaltuutusta.  Työpajassa tehdään yhdessä itselle sopivaa tahtoa ja siihen perustuvaa edunvalvontavaltuutusta. Kohderyhmä on eläkeikäiset, mutta sopii kyllä kaikenikäisille, joita kiinnostaa oma kokonaisvaltainen terveys tässä ja nyt ja hyvinvointi silloinkin, kun on mahdollisesti tulevaisuudessa muiden avun varassa eikä kykene tuolloin kertomaan omia ajatuksiaan hoitoa koskevan päätöksenteon tueksi. Materiaali kuuluu osallistumismaksuun.  Ryhmäkoko on max 10 henkilöä.

Kolme kokoontumista noin 2 tuntia kerrallaan, hinta jäseniltä ja vapaaehtoisilta 15 euroa yht. ja muilta 30 euroa.

TYÖPAJAN TOIMINTA KESKEYTETTY TOISTAISEKSI.
VOIMME SILTI OHJATA PUHELIMITSE TEHTÄVIEN LOPPUUNSAATTAMISEKSI.
OLLAAN YHTEYKSISSÄ!

Ilmoittautuminen puh 0505832287

Lämpimästi tervetuloa