Uusia tuulia Oslosta- tutustumismatka Norjan Punaiseen Ristiin

"SPR Hämeen piirin osastojen monikulttuurisuusvastaavia vierailulla Oslossa. Matkalla tutustuttiin Norjan Punaiseen Ristiin ja saatiin hyviä vinkkejä vapaaehtoistyöhön."
Hanne-Miia Ollikainen
Kuvaaja: Hanne-Miia Ollikainen
"Norjan Punainen Risti ylläpitää Oslossa nuorisotilaa, jossa käy päivittäin noin 100 nuorta viettämässä aikaansa."
Hanne-Miia Ollikainen
Kuvaaja: Hanne-Miia Ollikainen
"SPR Hämeen piirin osastojen monikulttuurisuusvastaavia tutustumassa Norjan Punaisen Ristin nuorisotilaan Oslossa."

Viisitoista MOKU-vastaavaa Hämeen piirin alueelta tutustui Norjan Punaisen Ristin Oslon osaston toimintaan 18.11.2017. Oslossa oli Punaisen Ristin tapaan järjestetty vierailijoille lämmin vastaanotto ja mielenkiintoinen ohjelma. Aika oli lyhyt, mutta hyvin ytimekkäästi ja selkeästi asiat tuotiin esille.

Päivän aikana tutustuimme nuorisotoimintaan, kielenopetukseen, maahanmuuttajien opas-toimintaan sekä vapaaehtoiseen perhetuki maahanmuuttajalle -toimintaan. Vaikka esitetyt toimintamuodot soveltuvat paremmin suurille paikkakunnille, niin paljon uusia ideoita ja ajatuksia Oslossa kuullut esitelmät herättivät kaikissa osallistujissa. Saimme paljon inspiroivia ja motivoivia ajatuksia oman osaston toimintaan vietäviksi.

Eniten osallistujia kiinnosti vapaaehtoisten rekrytointi. Se tuntui olevan niin helppoa. Oslossa rekrytointi tapahtuu mainoksien kautta (yhteistyökumppanit tukevat), infotilaisuuksia järjestämällä ja kavereiden välityksellä.  Jokainen vapaaehtoinen haastatellaan ja vapaaehtoisille etsitään heille sopiva tehtävä. Kaikki vapaaehtoiset käyvät läpi kolmen tunnin perehdytyskoulutuksen ja sen lisäksi vielä oman perehdytyskurssin siihen toimintoon, johon tulevat osallistumaan.  Henkilön tulee  sitoutua vapaaehtoisuuteen vuodeksi. Esimerkiksi läksyhelppitoiminnassa  vapaaehtoisen oletetaan osallistuvan kerran viikossa 3 tuntia ja toisissa toiminnoissa 2-3 kertaa kuukaudessa. Työtä tukevat vapaaehtoisten ryhmänvetäjät. Ryhmänjohtaja, jolla on noin 20 vapaaehtoista ryhmässään, on säännöllisesti yhteydessä heihin. Varsinkin nuorisotyöstä vastaava korosti, että vapaaehtoisia on helppo motivoida ja sitouttaa, jos tehtävät ja ajat ovat selkeästi määriteltyjä.

Nuorisotilojen koko ja kattavuus yllätti positiivisesti. Nuorisotilassa, jossa vierailimme, käy arkipäivisin yli 100 nuorta. He saavat siellä tukea läksyihin, voivat soittaa musiikkia, tehdä musiikkia omalla äänityslaitteistolla tai vain olla. Kerran viikossa on yksi päivä, jolloin vain tytöt voivat tulla paikalle.

Norjassa Punainen Risti ei ole mukana VOK-toiminnassa muuten kuin järjestämällä lyhytaikaista hätämajoitusta. Punainen Risti pyrkii järjestämään maahanmuuttajille lyhytkestoista tukea mm. kielikoulutus, oman yhteistyöverkoston luominen ja byrokratiassa auttaminen. Tavoite on saada maahanmuuttajat integroitua nopeasti yhteiskuntaan ja samalla saada maahanmuuttajista aktiiveja vapaaehtoisia muuhun Punaisen Ristin toimintaan. Mielenkiintoista oli myös, että Norjan Punainen Risti kartoittaa kunnat, joissa maahanmuuttajia on eniten, ja pyrkii sen avulla tukemaan maahanmuuttajia osallistavaa toimintaa niiden kuntien osastoissa.

Tutustuimme kielikoulutukseen ranskalaisen vapaaehtoisen ohjauksella. Joka lauantai kahdessa vuorossa vapaaehtoiset fasilitoivat pienryhmiä (5 osallistujaa) norjan kielen oppimisessa. Kun vierailimme kieliluokassa, ulkona oli pitkä jono tunneille odottavia innokkaita maahanmuuttajia. Vaikka vapaaehtoisia fasilitoijia on 8-10 kerrallaan, silti innokkaita oppilaita olisi enemmän. Monelle osallistujalle jäi varmasti mieleen, miten kielenopetusta voisi organisoida ja mitä virikevälineitä käyttää.

Ystävätoimintaan voisi ottaa vinkkiä Norjan maahanmuuttajan opas -toiminnasta. Oslon osastolla on erilaisia yhteistyökumppaneita mm. teattereita, ooppera, urheiluseuroja, kuntosaleja, jotka antavat alennuksen tai ilmaisen osallistumisen, jos vapaaehtoinen ja maahanmuuttaja osallistuvat tapahtumaan yhdessä. 

Aina on hieno tavata Punaisen Ristin aktiiveja, samanmielisiä ihmisiä ja kuulla onnistuneista ratkaisuista. Norjan matkan antia olivat myös mukavat ja samanmieliset matkakumppanit. Matka antoi myös mahdollisuuden ajatustenvaihtoon osastojen toiminnoista. Mielenkiintoinen päivä.

Anu ja Hanne-Miia olivat hoitaneet matkajärjestelyt ihan viimeisen päälle, josta erityinen kiitos heille!

Teksti: Kirsi Pohjoja, SPR Pälkäneen osasto