Lisätukea kotouttamistyöhön STARTTIVOIMAA -hankkeesta

Punaisella Ristillä on vahvaa osaamista maahanmuuttajien kotoutumista tukevasta työstä maahanmuuttajaohjelman kautta. Satakunnan piiri saa vuodeksi 2018 lisätukea työhön Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoimasta, EU-rahotteisesta STARTTIVOIMAA -hankkeesta. Kolmivuotinen hanke on toiminut jo 2 vuoden ajan Varsinais-Suomessa, Savo-Karjalassa, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa. Nyt hankkeen viimeiseksi vuodeksi mukaan otettiin myös Satakunta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet kolmansien maiden turvapaikanhakijat sekä kiintiöpakolaiset. Tarkoituksena on tukea ja kehittää kotoutumista tukevaa vapaaehtoistyötä ainakin Porissa, Raumalla, Eurassa, Sastamalassa, Huittisissa ja Punkalaitumella.

Hanketoimintoja alueellisia tarpeita mukaillen ovat muun muassa:

* KOTOPAJAT, joiden tavoitteena on saada järjestöjen ja yhdistysten osaaminen yhä tehokkaammin kuntien tueksi kotoutumiseen liittyvässä työssä

* ARJENAPU -toimintamallin kehittäminen ja vahvistaminen

* KOULUTUKSET ja VOIMAVARAPÄIVÄT vapaaehtoisille

 

Lisätietoa hankkeesta

Ellinoora Söderman

Pakolaistyön suunnittelija

p. 040-14 24 244

ellinoora.soderman@redcross.fi