Henkinen Tuki

SPR
Kuvaaja: SPR
"Henkinen tuki"

Sivua päivitetään, palaathan myöhemmin uudelleen!

SPR Etelä-Lohjan osasto, henkisen tuen/ensihuollon ryhmä 

Päivystys 24 h vuorokaudessa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoiset saaneet koulutusta Punaiselta Ristiltä ja ovat vaitiolovelvollisia!

 

Hätämajoitukset esim. tulipalotilanteissa

Aineellinen apu, vaatteet tms

Henkinen tuki/käytännön tuki (ruoka, lastenhoito yms.) esim. omaisen kuoltua tai muussa perhettä/henkilöä kohdanneessa tilanteessa, jossa tuntuu että omin avuin ei jaksa. Kuuntelua, lähellä oloa...

Maksutonta avun tarvitsijoille!!!
 

Kotimaan apua kriisitilanteisiin joutuneille suomalaisille

Avustamme onnettomuustilanteissa
Omalle kohdalle sattuva onnettomuus järkyttää ja vaikeuttaa arjessa selviytymistä. Seuraukset voivat olla raskaita sekä henkisesti että taloudellisesti. Suomen Punaisen Ristin osastot auttavat viranomaisten tukena onnettomuuksien uhreja. Apua annetaan äkillisissä onnettomuustilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomia. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tulipalo, luonnononnettomuus,  liikenneonnettomuus, rikoksen uhriksi joutuminen tai suuronnettomuus. Apua voidaan antaa henkisenä ja aineellisena tukena.


ota yhteyttä:
etela-lohja@punainenristi.fi