Välitysjärjestelmää testataan

Ystävävälitysjärjestelmän ensiversion testaukset on päästy aloittamaan vapaaehtoisten toimesta. Kokemusten perusteella järjestelmää kehitetään edelleen.

Suomen Punaisessa Ristissä kehitetään vapaaehtoisten tietojärjestelmää, jonka eräs keskeinen tarkoitus on helpottaa vapaaehtoisten työtä tarjoamalla heille uusia tehokkaita työvälineitä. Ensimmäisten työvälineiden joukossa kehitetään SPR:n ystävävälittäjinä toimiville vapaaehtoisille sähköistettyä välitysjärjestelmää. Välitysjärjestelmän uudistus on odotettu, sillä tällä hetkellä Suomen noin 250 ystävävälitystä palvelevat paperikortistojen avulla yli 9000 ystävävapaaehtoista ja 30 000 ystäväasiakasta.

Nyt järjestelmä on saatu vaiheeseen, jossa vapaaehtoiset ovat voineet aloittaa ensimmäisen kehitysversion testaukset. Ensimmäinen testikierros järjestettiin itsenäisyyspäivän aattona ja tulokset olivat hyviä. Järjestelmän perusrakenne oli testaajien mielestä looginen ja toiminnot pääpirteittäin helppokäyttöisiä ja helposti ymmärrettäviä. Vielä osin keskeneräisestä järjestelmästä löytyi toki myös paljon kehitettävää ja muutettavaa. Nyt löytyneet keskeiset puutteet pyritään korjaamaan seuraavaan testikierrokseen mennessä, jossa saadaan taas uusia kokemuksia järjestelmän toimivuudesta ja käytettävyydestä. Tavoitteena on, että välitysjärjestelmä on vuoden vaihteen jälkeen niin toimiva, että käyttökokemuksia voidaan kerätä etänä kaikilta halukkailta.