Ystävävälitys

Suomen Punaisessa Ristissä otetaan vuoden 2018 aikana osana vapaaehtoisten tietojärjestelmää käyttöön tietokoneella toimiva sähköinen ystävävälitysjärjestelmä. Järjestelmä sisältää sähköisessä muodossa sekä vapaaehtoistemme, että asiakkaidemme kortit ja helpottaa monin tavoin ystävävälittäjien työtä.

Osoitteesta spr.fi/yvkartalla voit katsoa, missä osastoissa sähköinen välitys on otettu käyttöön.

 

Mitä osaston tulee tehdä ennen kuin voi ottaa sähköisen ystävävälityksen käyttöön? 

Sähköisen välityksen käyttöönottamiseksi on aluksi otettava yhteyttä piirin sosiaalipalvelusuunnittelijaan. Jotta alueen välitys tulee järjestelmässä näkyviin, on välitys luotava järjestelmään. Sosiaalipalvelusuunnittelijalta saa myös tukea kouluttautumiseen ja muihin käytännön asioihin.
 

Jotta sähköisen välityksen voi ottaa käyttöön, on välittäjällä oltava käytössään tietokone, jolla pääsee internettiin. Lisäksi osastossa on sovittava, kuka tulee toimimaan välityksen avainvapaaehtoisena, eli välitysryhmän vetäjänä. 

Koska sähköinen välitysjärjestelmä on osa Oma Punainen Risti -järjestelmää, olisi suotavaa, että osastossa on otettu järjestelmä käyttöön myös muilta osin. Jotta ystävätoiminnan vapaaehtoiset näkyvät välityksessä, luovat he profiilit Omaan. Vapaaehtoisille saattaa vaikuttaa omituiselta, jos osaston muut toiminnot eivät näy millään tavalla järjestelmässä. 
 

Käyttöönoton vaiheet :
 

Sovitaan käyttöönotosta osastossa 
Sovitaan osastossa, että sähköiseen järjestelmään siirrytään ja ollaan yhteydessä piiriin tuen saamiseksi ja välityksen luomiseksi järjestelmään. 
 

Sovitaan käyttäjäroolit ja kouluttaudutaan 
Sovitaan, kenestä tulee ystävävälitysryhmänvetäjä ja kenestä välittäjiä. Kouluttaudutaan järjestelmän käyttöön. 
 

Varmistetaan, että vapaaehtoiset luovat profiilit ja siirtyvät välitykseen 
Viestitään aktiivisesti ystävätoiminnan vapaaehtoisille ja kannustetaan heitä luomaan profiilit Oma Punainen Risti -järjestelmään ja täyttämään ystävätiedot. Näin vapaaehtoiset siirtyvät näkyviin välitykseen. 
 

Huolehditaan tietojensiirrosta 
Tallennetaan asiakaskortit järjestelmään, luodaan ne vapaaehtoiset järjestelmään jotka eivät itse ole sitä tehneet ja yhdistetään parit. 
 

Tuhotaan paperikortit 
Kun järjestelmän käyttöönotto on onnistunut, hävitetään kaikki vanhat paperikortit tietoturvallisesti. 
 

 

Laitehankintojen tuki

Sähköiseen järjestelmään siirtyvillä välityksillä on mahdollisuus hakea tukea tietokonehankintaan, mikäli tietokoneen puute muodostuu käyttöönoton esteeksi.
Tukea haetaan Hyväpäivä -avustuksen lomakkeella https://rednet.punainenristi.fi/hyvapaiva

 

Lisäksi välitysten käyttöön on tarjolla yksinkertaisia puhelimia, joita voi pyytää piirin ystävätoiminnan vastuuhenkilöltä.

 

Ajankohtaista tietoa ja keskustelua ystävävälityksen kehittämisestä löydät OMAssa olevasta ystävävälittäjien ryhmäryhmästä. Liity ryhmään OMAssa.

 

Sähköiseen ystävävälitykseen liittyvää materiaalia ja lisäohjeita alla:
 

Osastojen UKK
Osastojen UKK vastaa tiiviisti osastojen kysymyksiin siitä, mikä uusi välitysjärjestelmä on ja milloin se otetaan käyttöön

Välityksen tietosuojaohjeistus
Tietosuojaohjeistus sisältää välitysten tarvitsemat keskeiset tiedot hyvien tietosuojakäytäntöjen noudattamiseksi

Välityksen yleiset ongelmatilanteet
Ohjeita yleisimpien ystävävälitykseen liittyvien ongelmatilanteiden selvittämiseen

Vapaaehtoisen tiedot välitykseen
Ohje vapaaehtoiselle siitä, kuinka hän saa omat tietonsa näkymään ystävävälityksessä

Ystävävälityksen käyttöohje
Välitysjärjestelmän kaikki toiminnot sisältävä tulostettava käyttöohje

Tukilomake asiakasystävän haastatteluun
Tulostettava lomake, jossa koottuna keskeiset haastattelun ja tietojen kirjaamisen yhteydessä muistettavat asiat
_________________________

Työntekijöiden materiaalit
Sivulle tallennetaan Punaisen Ristin työntekijöiden käyttöön tarkoitetut materiaalit