Päihdetyö

Pasi Leino / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Pasi Leino / Suomen Punainen Risti

Päihdetyö on tärkeä osa Punaisen Ristin perustehtävää: elämän ja terveyden suojelua sekä ihmisoikeuksien puolesta puhumista. Tavoitteenamme on tiedon ja tietoisuuden lisäämisen avulla ehkäistä päihteiden kokeilua ja käyttöä sekä vähentää niiden käytöstä aiheutuvia haittoja.

Toimintamuodot ja koulutus

Ehkäisevän päihdetyön peruskurssi on päihdeneuvojakurssi. Päihdeneuvojat voivat toimia oppilaitoksissa, vanhempainilloissa sekä oman alueensa verkostoissa ja toimintaryhmissä. He toimivat kiinnostuksensa pohjalta eri-ikäisten kanssa varhaisnuorista ikäihmisiin.

Ohjaavan ja tukevan päihdetyön peruskurssi on Varhaisen Puuttumisen kurssi (VarPu). Kurssi on suunnattu päihteiden käyttäjiä kohtaaville. Kurssin suorittaneet voivat toimia mm. Punaisen Ristin päihdetyön vapaaehtoistehtävissä festareilla ja muissa tapahtumissa. Koulutus antaa valmiuksia kohdata päihteiden käyttäjiä kokonaisvaltaisesti, tunnistaa käyttöä, ottaa puheeksi päihteiden käyttö tai ohjata eri palveluiden piiriin.

Jos olet kiinnostunut päihdetyöstä, ota yhteyttä piirin terveyden edistämisen asiantuntijaan Janne Säilään.
 

Lisätietoja:
Janne Säilä, terveyden edistämisen asiantuntija
etunimi.sukunimi@punainenristi.fi
040 535 2118