Mikä nuorisopromo?

Nuorisopromo toimii osastossa nuorisotoiminnan asiantuntijana ja aktiivitoimijana. Hän tuntee nuorisotoiminnan sisällön, toimintaideat ja toimintamahdollisuudet. Hän ohjaa nuoria vapaaehtoisia. Hän innostaa osastoa toteuttamaan nuorisotoimintaa ja ottamaan nuoria mukaan toimintaansa.

Nuorisopromo voi toimia useassa roolissa tai vain yhdessä tehtävässä esimerkiksi ryhmän vetäjänä tai teemapäivän organisaattorina. Nämä roolit vaihtelevat osaston tarpeen ja promon halun ja osaamisen mukaan.

Nuorisotoiminnan koordinaatio

Nuorisotoiminnan koordinaattorin roolissa nuorisopromo luo ja ylläpitää yhteistyöverkostoja. Hän toimii Punaisen Ristin osastossa nuorisotoiminnan yhdyshenkilönä tai kouluyhteistyön yhdyshenkilönä. Hänen tehtäviään ovat esimerkiksi:

 • nuorten toiminnasta tiedottaminen osastossa
 • nuorten rekrytointi mukaan tapahtumiin ja osaston toimintaan
 • kouluyhteistyöhankkeiden markkinointi kouluille
 • oppitunnit Punaisen Ristin teemoista
 • Punaisen Ristin toimintaan liittyvät teemapäivät kouluissa
 • materiaalin välittäminen kouluihin eri kampanjoista

Projektit

Nuorisopromo voi olla organisoimassa ja mukana toteuttamassa projekteja ja muuta lyhytkestoista toimintaa. Tällöin hänen tehtäviään ovat muun muassa:

 • projektien toteuttaminen, joiden teemoina ovat:
 • humanitaarinen avustustoiminta
 • ensiapu
 • suvaitsevaisuus
 • väliaikaisten pienryhmien rekrytointi ja organisoiminen tapahtumia varten

Ohjaajan tehtävät

Nuorisopromo ohjaa vapaaehtoisia. Ohjaajana hänen tehtäviinsä voivat kuulua esimerkiksi:

 • nuorisoryhmien ohjaaminen, joiden teemoina voivat olla:
 • ensiapu
 • kansainvälinen toiminta 
 • terveyttä edistävä toiminta
 • nuorten ohjaajana toimiminen eri tapahtumissa esimerkiksi:
 • maailman ensiapupäivänä
 • rasismin vastaisena päivänä
 • Punaisen Ristin viikolla
 • maailman aids-päivänä
 • leiriohjaajana toimiminen