97% nuorista pitää tärkeänä että koulussa opetetaan ensiapua

InAction! -koulutuksissa kerätyn palautteen mukaan 97% oppilaista kokee tärkeäksi, että koulussa opetetaan ensiaputaitoja!

Ensiaputaidot osaksi yläkoulujen arkea -hankkeessa on syyskauden 2017 aikana koulutettu lähes 350 8-luokkalaista nuorta ensiaputaitoisiksi. Hätäensiapukurssin palautteen mukaan oppilaista 88% arvioi ensiaputaitojensa parantuneen kurssilla. 86% oppilaista kokee olevansa kurssin jälkeen rohkeampi toimimaan hätätilanteissa.

Hankkeen tavoitteena on nuorten ensiaputaitojen parantamisen lisäksi kertoa nuorille Punaisen Ristin toiminnasta ja saada paikallisosastoihin lisää nuoria vapaaehtoisia. Kurssipäivän lopuksi nuorista 38% oli kiinnostunut Punaisen Ristin toiminnasta!