Ystävätoimijoiden piknik-risteily

"Paras ensiapu on ennalta ehkäisy" -teemalla ystävät olivat jouluristeilyllä. Tietoa saatiin koti - ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Myös ystävien omaan jaksamiseen kiinnitettiin huomiota.