Täyttä elämää hankkeen jälkeenkin -seminaari 16.11.2017

Matti Hetemäki
Kuvaaja: Matti Hetemäki
"Projektikoordinaattori Merja Joro toivotti osallistujat lämpimästi tervetulleiksi"
Matti Hetemäki
Kuvaaja: Matti Hetemäki
"SPR:n puheenjohtaja Pertti Torstila piti tilaisuuden avauspuheenvuoron"
Matti Hetemäki
Kuvaaja: Matti Hetemäki
"Marika Tähkänen ja Maija Jokinen kertoivat Verohallinnon kokemuksista eläkevalmennuksista"
Matti Hetemäki
Kuvaaja: Matti Hetemäki
"Vilkkaassa paneelikeskustelussa jaettiin kokemuksia ja onnistumisia hankkeen ajalta"
Matti Hetemäki
Kuvaaja: Matti Hetemäki
"Panelistit ja osallistujat äänestivät eläkevalmennukset jatkoon"
Matti Hetemäki
Kuvaaja: Matti Hetemäki
"Hankkeen omistajan kiitospuheen piti kotimaan avun linjan johtaja Marita Salo"
Matti Hetemäki
Kuvaaja: Matti Hetemäki
"Mielenvirkistystä tarjosi porilainen performanssiryhmä Perhosmarssi"

Vuonna 2014 käynnistynyt Täyttä elämää eläkkeellä -hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Kulunutta kolmevuotista hankekautta juhlistettiin torstaina 16.11.2017 Täyttä elämää hankkeen jälkeenkin -seminaarissa hotelli Helkassa.  Paikalle saapui ilahduttavan paljon eläkevalmentajiamme, yhteistyökumppaneitamme sekä edustajia Punaisen Ristin osastoista, piireistä ja keskustoimistosta.

Tilaisuuden avasi Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila hienolla puheenvuorollaan, jossa hän muistutti Punaisen Ristin tehtävästä tukea kansalaisten hyvinvointia ja kykyä sopeutua muutostilanteisiin. Täyttä elämää eläkkeellä -hankkeessa on pyritty ensinnäkin vahvistamaan kansalaisten kykyä sopeutua eläköitymisestä aiheutuvaan muutostilanteeseen, ja toisaalta vastaamaan eläkkeelle siirtyvien kasvavaan tarpeeseen ja haluun pystyä osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Torstilan mukaan eläkeläiset tuleekin nähdä suomalaista yhteiskuntaa vahvistavana voimana, jonka merkitys on oikein ymmärrettynä ja hyödynnettynä suuri. Lisäksi eläkeläisyyteen valmistautuminen ja varautuminen ennustaa parempaa toimintakykyä ja elämänlaatua kolmannessa ikävaiheessa työuran jälkeen.

Projektikoordinaattori Merja Joro esitteli hankkeen vaiheita ja toiminnan tulevaisuuden näkymiä. Jatkossa valmennuksia koordinoidaan piireistä käsin, ja valmennusten käytännön toteutuksessa tulevat osastot olemaan entistä aktiivisemmin mukana.

Eläkevalmennuksia on hankkeen aikana järjestetty sekä kaikille avoimina yleisövalmennuksina että yhteistyössä työnantajien kanssa työyhteisöissä. Verohallinto on merkittävä valtakunnallinen yhteistyökumppani, joka on kouluttanut kuusi henkilöä omasta henkilöstöstään valmentamaan verohallintolaisia työuran jälkeiseen elämään. Verohallinnon edustajat Marika Tähkänen ja Maija Jokinen esittivät oman mallinsa siitä, kuinka Täyttä elämää eläkkeellä -valmennukset on sovitettu osaksi Verohallinnon työhyvinvointiohjelmia.

Paneelikeskustelussa keskusteltiin toiminnan onnistumisista ja kehittämisen paikoista. Keskustelussa olivat mukana Marja Pakaste Kallio-Käpylän osastosta, Terttu Miettinen Kuopion osastosta, Anne-Mari Hakuni Satakunnan piiristä, Susanna Kivisalo Länsi-Suomen piiristä ja Anne Teppo Espoon kaupungilta.

Lopuksi oli kiitospuheiden vuoro. Hankkeen omistaja ja Suomen Punaisen Ristin Kotimaan avun linjan johtaja Marita Salo esitti puheenvuorossaan eläkevalmennustoiminnan linkittyvän vahvasti eri tavoin Punaisen Ristin tavoitteisiin ja niistä ennen kaikkea vahvan yhteisöllisyyden rakentamiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Aivan lopuksi koko hanketiimi entisine ja nykyisine jäsenineen lausui lämpimät kiitokset yhteisestä taipaleesta erittäin tärkeän ja tarpeellisen toiminnan kehittämisessä ja edistämisessä. Kuten projektikoordinaattori Merja Joro aloituspuheessaan totesi: ”Hyvien hankkeiden tulee juurtua ja jatkua!” (siteeraus THL:n tutkimusprofessorilta Harriet Finne-Soverilta, 30.10.2017 Eloisa ikä –tutkimuksen julkistustilaisuudessa).

 

 

 

Teksti  Johanna Sorvari ja Merja Joro