Syyskokousvalintoja

Rauman osaston syyskokouksessa 15.11.2018 valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Marja-Leena Aalto ja Paula Valonen. Uusiksi jäseniksi valittiin Marianne Kivelä ja Tiina Ritakallio.

Lisäksi hallitukseen kuuluvat Merja Rintala, Kristiina Saaristo, Ritva Vesiheimo ja Lasse Rissanen.

Puheenjohtajana jatkaa Tuija Eskelinen ja varapuheenjohtajana Hannu Meriniemi.

Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma (liitteenä) vuodelle 2018.

Tilejä tarkastavat KPMG Oy Porin toimisto päävastuullisina tarkastajina KHT Niklas Oikia ja HT Tuomas Lehti.