Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston syyskokouksessa kiitettiin vapaaehtoisia, linjattiin vuoden 2018 toimintaa sekä valittiin uusia luottamushenkilöitä

Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo
"Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin piirihallitus oli myöntänyt ansiomerkit kokouksessaan 15.5.2017 seuraaville varttuneiden kerhon vapaaehtoisille Kirsti Honkoselle ja Marita Vataselle. Kunniakirjaa luovutamassa Ritva Salomaa ja anriomerkkiä jäsenmestari Maarit Ryhänen."
Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo
"Tasavallan Presidentti oli Suomen Punaisen Ristin hallituksen ehdotuksesta 10.3.2017 myöntänyt myös kultaisen ansiomitalin kiitoksena ansiokkaasta työstä Punaisen Ristin päämäärien hyväksi Jyväskylän osaston ensiapuryhmä-, ensihuoltoryhmä ja keräystoiminnan vapaaehtoiselle Olavi Orellille. "

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Jyväskylässä 14.11.2017. Paikalla oli yhteensä 23 Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsentä.

Kokouksen aluksi kiitettiin huomionosoituksin ansioituneita Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vapaaehtoisia. Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin piirihallitus oli myöntänyt ansiomerkit kokouksessaan 15.5.2017 seuraaville varttuneiden kerhon vapaaehtoisille Kirsti Honkonenja Marita Vatanen. Tasavallan Presidentti on Suomen Punaisen Ristin hallituksen ehdotuksesta 10.3.2017 myöntänyt pronssisen ansiomitalin kiitoksena ansiokkaasta työstä Punaisen Ristin päämäärien hyväksi  Jyväskylän osaston ensiapuryhmän ryhmänjohtaja Aarno Vitikaiselle. Vitikainen ei ollut paikalla, mutta pronssinen ansiomitali luovutetaan hänelle myöhemmin. Tasavallan Presidentti oli Suomen Punaisen Ristin hallituksen ehdotuksesta 10.3.2017 myöntänyt myös kultaisen ansiomitalin kiitoksena ansiokkaasta työstä Punaisen Ristin päämäärien hyväksi Jyväskylän osaston ensiapuryhmä-, ensihuoltoryhmä ja keräystoiminnan vapaaehtoiselle Olavi Orellille. Tämän lisäksi Orell on toiminut mm. myös Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin (ent. Keski-Suomen piirin) SPR-Kirppisten vapaaehtoisena.  Hän kertoi olleensa Punaisen Ristin toiminnassa mukana jo 1960 -luvun alusta alkaen. Lopuksi Orell kiitti kaikkien palkittujen puolesta myönnetyistä huomionosoituksista.

Jyväskylän osaston keräysjohtaja Ritva Salomaa kiitti kokouksessa osaston vapaaehtoisia Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä –keräyksen (14.-16.9.2017) tuloksesta, joka oli 22 502,14 euroa Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Syyskokous hyväksyi Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. Jyväskylän osaston toiminnan painopiste vuonna 2018 on tiedotustoiminnan kehittämisessä. Jyväskylän osasto parantaa mm. sosiaalisen median käyttöä osaston viestinnässä ja tekee toimintaa esittelevän videon.

Syyskokouksessa valittiin myös Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäseniksi kaudelle 2018-2019 valittiin Jouko Aho, Noora Sirkka, Maarit Ryhänen ja Olli Lehtonen. Kaudelle 2018 valittiin kesken kauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle Tuija Riikonen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Timo Pänkäläinen, varapuheenjohtajana Erkki Hietala vuoden 2018 loppuun. Hallituksen jäseninä jatkavat myös vuoden 2018 loppuun myös Ilkka Mikkonen, Leena Tiainen sekä Marko Tervo. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Eija Saario sekä varatoiminnantarkastajaksi Jaakko Suominen.

Lisätietoja: Tiedottaja Marko Tervo 040-754 0038, jyvaskyla@punainenristi.fi