Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke, 2015–

Marianne Tarvainen
Kuvaaja: Marianne Tarvainen
"Hyvä Elämä, Hyvä Mieli - tilaisuus 3.5.2017"

Hyvä elämä – hyvä mieli -hanke on Saarijärveläisten järjestöjen yhteistyöhanke, jota koordinoi Suomen Punaisen Ristin Saarijärven osasto. Hankkeella pyritään lisäämään ikääntyneiden hyvää elämää ja lieventämään yksinäisyyttä. Hanke on testamenttirahoitteinen ja alkanut vuonna 2015.
 
Hankkeessa lisätään järjestöjen ja toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä sekä tuetaan ikäihmisten hyvinvointia lisäävää vapaaehtoistoimintaa. Hankkeessa on lisätty arjen tukea ikäihmisille vapaaehtoistoiminnan avulla kouluttamalla uusia vapaaehtoisia sekä tuomalla mukaan uusia vapaaehtoistyön muotoja. Konkreettisia toimintamuotoja ovat mm. vapaaehtoinen naapuriaputoiminta, Terhokerhot, atk-vertaistuki sekä erilaiset ryhmätoiminnat.
 
Lisätietoja:
Saija Ylönen, projektityöntekijä
040 1978115, saija.ylonen(at)punainenristi.fi