Ehkäisevän päihdetyön teemaviikko 6.-12.11.2017

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 6.-12.11.2017​. EPT-viikon teemana on tänä vuonna ikäihmisten päihteidenkäytön puheeksiotto.

Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt viime vuosina. Liiallisen alkoholinkäytön taustalla voi olla esimerkiksi yksinäisyyttä, tarpeettomuuden tunnetta tai kokemus elämän mielekkyyden katoamisesta.
Punaisen Ristin keskustoimistosta sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta kirjoittaa EPT-viikon blogissa ikäihmisten yksinäisyydestä.

Monet ikäihmiset käyttävät myös säännöllisesti lääkkeitä, ja alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa terveydelle vakaviakin haittoja. Edes kohtuullinen alkoholinkäyttö yhdessä lääkkeiden kanssa ei ole aina turvallista. Yli 65-vuotiaille onkin määritelty omat riskitasot alkoholin käytölle: enintään kaksi annosta kerralla ja enintään seitsemän annosta viikossa.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla kannustetaan niin ammattilaisia kuin ikääntyneiden läheisiä, ystäviä ja perheenjäseniä ottamaan päihteet rohkeasti puheeksi.

SPR:n päihdetyön suunnittelija Kati Laitila kannustaa blogissa puhumaan päihteistä, kuten muistakin arkisista asioista, ikäihmisten kanssa.

Viikon slogan on Koska on hyvä hetki – Ota päihteet puheeksi.

Puheeksioton keinoja voi tutkia sivustolta: www.kysyminenkannattaa.fi tai käydä SPR:n Varhaisen Puuttumisen koulutus. Koulutukset löytyvät tapahtumahausta otsikolla päihde (seuraava Vantaalla 11.-12.11.). Julisteita ikäihmisten kanssa toimiville löytyy myös Ehkäisevän päihdetyön teemaviikon sivuilta.