Nälkäpäiväkeräys tuotti 35 000 euroa Turunmaalla

"Västanfjärdin osaston valmistamaa juuressosetta myytiin Nälkäpäivän hyväksi"

Operaatio Nälkäpäivä, jonka Suomen Punainen Risti järjesti 14.–16. syyskuuta onnistui hyvin Turunmaalla. Keräys tuotti 35 000 euroa Turunmaalla ja 125 000 euroa Varsinais-Suomessa. Turunmaalaiset osastot möivät lounasta keräyksen hyväksi ja kiersivät keräyslippaiden kanssa.

Koulut osallistuivat myös aktiivisesti ja edesauttoivat näin hyvään tulokeen pääsyä. Kaikkiaan yli 500 vapaaehtoista osallistui keräykseen.

Meillä on Turunmaalla pitkät perinteet auttamisessa ja olemme erityisen hyviä keräyksissä. Tästä saamme kiittää kaikkia aktiivisia vapaaehtoisia, jotka vuodesta toiseen ovat mukana kanssaihmistensä puolesta, toiminnanjohtaja Annalena Sjöblom sanoo.

Kerätyt varat menevät Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Niitä käytetään katastrofiapuun ja kehitysyhteistyöhön maailmalla ja äkillisten onnettomuuksien uhrien auttamiseen täällä kotona. Varoja ei ole korvamerkitty johonkin tiettyyn tarkoitukseen, jolloin niitä pystytään nopeasti hädän hetkellä käyttämään. Vuonna 2016 Varsinais-Suomessa oli 25 auttamistehtävää, joista 16 aiheutui tulipaloista. Paikallisosastomme pystyivät auttamaan 11 900 € Katastrofirahastosta saaduilla varoilla, mikä on noin 10 % Varsinais-Suomessa kerätyistä varoista vuonna 2016.

Vapaaehtoisia tarvitaan yhä enemmän, minkä vuoksi järjestämme Henkisen tuen peruskurssin Paraisilla alkaen 17. lokakuuta. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat mikä kriisi on, miten kriisiä voi käsitellä, miten voi toimia avustustyöntekijänä, miten auttaa kriisistä kärsivää ja milloin tarvitaan ammattimaista apua. Lisätietoja löytyy Punaisen Ristin Turunmaan piirin kotisivulta: rednet.punainenristi.fi/turunmaa.

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat saada arjen kriisitilanteiden käsittelyyn osaamista. Kurssin jälkeen on mahdollisuus liittyä vapaaehtoisena Turunmaan henkisen tuen ryhmään, joka viranomaisten pyynnöstä on paikalla auttamassa kriisiin joutuneita ihmisiä.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675.

www.nalkapaiva.fi