Maahanmuuttajatoiminta

Punaisen Ristin tehtävä on tukea haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ympäri maailman, minkä vuoksi pakolaisina tulleiden maahanmuuttajien auttaminen on yksi ydintehtävistämme. Osallistumalla pakolaisten kotoutumista tukevaan toimintaan olet osa kansainvälistä humanitaarisen avun ketjua!

Punaisen Ristin monikulttuurinen toiminta edistää yhdenvertaisuutta, maahan muuttaneiden kotoutumista ja tasavertaista osallistumista.

Voit toimia vapaaehtoistehtävissä sekä vastaanottokeskuksissa että kuntiin muuttaneiden oleskeluluvan saaneiden ihmisten kotoutumisen tukena.

Osastoissa vapaaehtoiset järjestävät asumisaputoimintaa, kerhotoimintaa, ystävätoimintaa ja monikulttuurisia tapahtumia.

Asumisapu

Asumisapu tukee pakolaisten ensivaiheen kotiutumista ja arjen uusista haasteista selviytymistä. Asumisapu toteutetaan yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa. Eri osastoilla on erilaisia tapoja asumisavun toteuttamiseen, kysy lisätietoja oman osastosi yhteyshenkilöltä!

Ystävätoimintaa maahanmuuttajille

Punaisen Ristin ystävä toimii uuden asukkaan tukena ja rinnalla kulkijana. Ystävätoiminta tarjoaa vapaaehtoiselle mahdollisuuden olla mukana perehdyttämässä maahan muuttaneita suomalaiseen yhteiskuntaan sekä Punaisen Ristin toimintaan.

Suomen kielen kerhot

Kielikerhojen tarkoituksena on tarjota joustava mahdollisuus suomen arkikielen harjoitteluun. Kerhotoimintaan osallistumisella on myös sosiaalinen merkitys: kerhoissa tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii uudesta kulttuuriympäristöstä.

Läksykerhot

Läksykerhoissa lapset ja nuoret tai aikuisopiskelijat saavat tukea läksyjen tekemiseen koulutuntien jälkeen. Läksykerhot ovat avoimia kaikille, jotka tarvitsevat tukea läksyjen teossa.

Monikulttuuriset tapahtumat

Vapaaehtoisena voit olla mukana myös järjestämässä kertaluonteisia tai säännöllisiä tapahtumia, joissa eri taustoista tulevat ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja virkistäytymään yhdessä.

Lisätietoja osallistumismahdollisuuksista ja koulutuksista saat oman alueen osastostasi tai Satakunnan piiristä järjestökehittäjältä (maahanmuutto, pakolaistyö, monikulttuurisuus), Ellinoora Söderman p. 040 142 4244,  ellinoora.soderman@redcross.fi