Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaali pidetty

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalit pidettiin sunnuntaina 24.9.2017.

Vaalien tulos toimii pohjaesityksenä hallitukselle valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokoonpanosta. Suomen Punaisen Ristin hallitus asettaa valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokouksessaan 17.11.2017. Hallituksella on oikeus poiketa äänestyksen perusteella tehdystä esityksestä ja muuttaa toimikunnan kokoonpanoa, jos katsoo sen tarpeelliseksi.

Äänestystuloksen perusteella valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi ehdotetaan Sami Laitista, varapuheenjohtajaksi Katariina Kojoa ja jäseniksi Riitta Niemistä, Noora Ahoa, Henrika Sandströmiä, Tytti Walleniusta ja Yannika Rönnqvistiä. Loppuja nuorisotoimikuntaan hakeneista ehdotetaan toimikunnan varajäseniksi.

Vaalitoimikunta kiittää kaikkia ehdokkaita aktiivisuudesta ja hyvistä vastauksista sekä ennakkokyselyyn että vaalitentissä. Kiitos kuuluu lisäksi äänivaltaisille edustajille asiaan perehtymisestä. Onnea ja intoa valittaville seuraavalle kolmivuotiskaudelle!

Vaalikeskustelua ja muutamien ehdokkaiden etävastauksia voi edelleen katsoa täältä https://www.youtube.com/watch?v=AKCiNe8HRbs&list=PLRJqM7Slel_-Tch6WUcDCE...

Valtakunnallinen nuorisotoimikunta toimii nuorten äänitorvena ja puolestapuhujana. Nuorisotoimikunta ottaa kantaa Punaisen Ristin päätöksiin ja toimintaan varmistaen, että Punainen Risti on myös nuorille sekä luotettava auttaja että innostava toimintaympäristö, jossa nuoret voivat kantaa vastuuta, vaikuttaa järjestön asioihin ja tehdä vapaaehtoistyötä heitä kiinnostavalla tavalla.