NÄLKÄPÄIVÄ 2017 SALOSSA

Nälkäpäiväkeräys Salon osaston alueella tuotti yhteensä 6492,88€.

Nälkäpäiväleipiä myytiin yhteensä 400 kpl.

Angelniemen osuus 481,60€,
jossa mukana 200 myytyä leipää.

Kiitos keräykseen osallistuneille!