Ensiauttajien elvystysohje

Usea ensiauttaja on ottanut ennen piirien ensiapukilpailua yhteyttä SPR keskustoimistoon ja kysynyt elvytysprotokollaa. Jotta oikea toimintatapa on kaikille selvä, liitteenä on ensiauttajien elvystyohje.