Helsingin Ensihuoltoyksikkö | Emergency Preparedness Unit of Helsinki

SUOMEN PUNAISEN RISTIN Helsingin Ensihuoltoyksikön toiminta-ajatuksena on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viranomaisten apuna osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa) muutaman vuorokauden ajan onnettomuuden jälkeenkin.

The Emergency Preparedness Unit of Helsinki of the Finnish Red Cross provide psychological support and material aid in accidents and other crisis helping authorities as a part of the Voluntary Rescue Service. A few days after the accidents as well. The Unit has been established in 1995 and cooperates through eight branches of Helsinki by agreement. The following branches are represented.

Keski-Helsinki
Kallio-Käpylä
Itä-Helsinki
Kontula
Laajasalo
Länsi-Helsinki
Pohjois-Helsinki
Töölö.

The member of the Unit need to be a member one of the branch.

VUONNA 1995 perustetussa helsinkiläisten osastojen yhteisessä sopimuspohjaisessa Ensihuoltoyksikössä ovat edustettuina yllä esiin tulevat osastot.

Yksikön jäsenen tulee olla kirjoilla sopimusosastossa.

The Emergency Preparedness Unit meet monthly at training and voluntary facilities of Red Cross Firstaid LtD. Hietaniemenkatu 7 B 5 krs 00100 Helsinki.

ENSIHUOLTOYKSIKKÖ kokoontuu kuukausittain Ensiapu Oy:n koulutus ja vapaaehtoistoiminnan tiloissa Hietaniemenkatu 7 B 5 krs 00100 Helsinki.

The members of Crisis Work Unit are selected through the aptitude interviews. The meetings of the Unit are for the members by the invitation.
Ensihuoltoyksikköön valitaan jäsenet soveltuvuushaastattelun kautta.

The members of the alert group of the Unit provide psychological support, first aid and material aid included in the competence requirements.

Hälytysryhmän jäsenen osaamisalueisiin sisältyy:

1. henkisen ensiavun
2. ensihuollon
3. ensiavun taitaminen