Helsingin Ensihuoltoyksikkö | Emergency Preparedness Unit of Helsinki

Suomen Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikkö (HEHY) ylläpitää valmiutta hälytys- ja ensihuoltotehtäviin. Yksikkö toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmänä ja sen vapaaehtoiset tulevat kaikenlaisista taustoista ja ammattiryhmistä.

HEHY:n toiminta-ajatuksena on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. HEHY toimii viranomaisten apuna muutaman vuorokauden ajan onnettomuuden jälkeen. SPR Helsingin ensihuoltoyksikkö hälytetään tehtävälle noin kerran kuussa.

Yksikkömme kaipaa jatkuvasti uusia vapaaehtoisia ja mukaan pääsee haastattelun kautta. Mukaan otamme sopivat henkilöt, jotka ovat valmiita suorittamaan vaadittavat peruskurssit, sekä osallistumaan hälytystoimintaan.

Toiminnassamme noudatamme Punaisen ristin arvoja, haluamme mukaan kaiken ikäisiä ja kaikenlaisia ihmisiä. Kannustamme olemaan meihin rohkeasti yhteydessä.

Ensihuoltoyksikkö kokoontuu joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 17.30 alkaen.

Lisätietoja: valmius@hehy.fi mukaan vapaaehtoiseksi: rekry@hehy.fi

Lisätietoja Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta: https://vapepa.fi/

 

Esimerkkejä HEHY:n toiminnasta:

  • Erilaiset etsintätehtävät, esimerkiksi kadonneen henkilön etsinnät poliisin tukena
  • Kotimaan avun tehtävät onnettomuuden jälkeen. Tehtävät pitävät sisällään sekä henkisen tuen antamista että uhrien perustarpeiden turvaamista. Hyvä esimerkki kotimaan avusta on tulipalon uhrien avustaminen.
  • Henkinen tuki erilaisissa onnettomuuksissa sekä niiden jälkihoito. Tukea annetaan sekä yksittäisille ihmisille, että suuronnettomuustilanteissa.
  • SPR:n kriisipuhelimen perustaminen.
  • Evakuointitehtävät, jotka sisältävät myös majoitus- ja ruokahuoltotehtäviä.
  • Hätämajoitustehtävät
  • Muut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytystehtävät, kouluttautuminen ja SPR:n valmiuden kehittäminen Helsingissä