Helsingin Ensihuoltoyksikkö

SUOMEN PUNAISEN RISTIN Helsingin Ensihuoltoyksikön toiminta-ajatuksena on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viranomaisten apuna osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa) muutaman vuorokauden ajan onnettomuuden jälkeenkin.

VUONNA 1995 perustetussa helsinkiläisten osastojen yhteisessä sopimuspohjaisessa Ensihuoltoyksikössä ovat edustettuina seuraavat osastot (8):

* Keski-Helsinki
* Kallio-Käpylä
* Itä-Helsinki
* Kontula
* Laajasalo
* Länsi-Helsinki
* Pohjois-Helsinki
* Töölö

yksikön jäsenen tulee olla kirjoilla sopimusosastossa.

ENSIHUOLTOYKSIKKÖ kokoontuu joka kevät ja syyskauden joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona ellei toisin sovita klo 17.30 alkaen Ensiapu Oy:n koulutus ja vapaaehtoistoiminnan tiloissa Hietaniemenkatu 7 B 5 krs 00100 Helsinki.

Kriisityötä tekevään yksikköön valitaan jäsenet soveltuvuushaastattelun kautta, yksikön kokoontumiset ovat yksikön jäsenille tarkoitettuja kutsutilaisuuksia.

Hälytysryhmän jäsenen osaamisalueisiin sisältyy:

1. henkisen ensiavun
2. ensihuollon
3. ensiavun taitaminen

Lisätiedot:
Marena Tiaskorpi-Mattila ryhmänjohtaja, yhteysvastaava, Henkisen tuen kouluttaja, Psyk.sairaanhoitaja marenatiaskorpimattila@gmail.com 045-1807953