Suomen kielen alkeiskurssi maahanmuuttajille

Suomen kielen kurssi - Finnish For Beginners 

Suomen kielen kurssilla suomen kielen opiskelu aloitetaan alkeista. Ryhmässä edetään hitaasti ja keskitytään erityisesti arjen sanaston harjoitteluun. Kurssilla on kaksi vapaaehtoista opettajaa ryhmätyöskentelyn mahdollistamiseksi. Kurssilla käydään läpi sekä suomen kielen kielioppia että sanastoa. Opetusmenetelminä ovat kirjalliset ja suulliset tehtävät ja harjoitukset sekä ryhmäkeskustelu. Tukikielenä käytetään englantia, mutta englannin kielen osaaminen ei ole välttämätöntä.

Opettajana toimii Leena Karjalainen. Kurssi on maksuton.