Nuori nuorelle-ystävätoimintaan saatavissa taloudellista avustusta

"Kun ystävätoiminnan vapaaehtoinen että ystävän tarvitsija ovat alle 29-vuotiaita, puhutaan nuori nuorelle – ystävätoiminnasta. Vapaaehtoinen on aina täysi-ikäinen ja ystävän tarvitsija yli 13-vuotias."

Toimintalinjauksen 2018-2020 toisena päätavoitteena on vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen. Sen yhtenä alatavoitteena on lievittää yksinäisyyttä ja vahvistaa sosiaalista hyvinvointia. Yhtenä keinona tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kirjattu nuorten ystävätoiminnan laajentaminen.

Nyt osastojen on mahdollista hakea nuori nuorelle-ystävätoimintaan starttirahaa tai jo olemassa olevalle nuori nuorelle-ystävätoiminnalle toiminnan kehittämiseen avustusta. Avustusta jaetaan osastoille avoimien hakemusten perusteella, maksimisumman ollessa 500€. Avustusta voidaan jakaa niin pitkään kuin sitä riittää, aikaa on seuraavan kolmivuotiskauden ajan, alkaen jo syksystä 2017.

Hakemuksessa on tultava ilmi, mitä rahalla on suunniteltu tehtävän.

 

Lisätietoja:
Pauliina Rasinkangas
0404862885
pauliina.rasinkangas@punainenristi.fi