PROMO - Punaisen Ristin ohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan asiantuntija

Promo toimii vetäjänä ensiapuryhmässä, järjestää humanitaarisen oikeuden toimintaa, ohjaa nuorisoryhmää, toteuttaa terveyden edistämisen projekteja, organisoi Kontti-projektin osastossa, ohjaa osaston sosiaalipalvelutoimintaa tai koordinoi osaston monikulttuurista toimintaa.

Promo on vapaaehtoistoiminnan tukipilari. Ryhmätoiminta, tapahtuman tai temapuksen järjestäminen vaativat kaikki osaavan ja motivoituneen vetäjän. Hyvä promo innostaa muita ja kannustaa mukaan toimintaan uusia vapaaehtoisia.

Punaisen Ristin ohjaajakoulutuksen nimi on promo-koulutus. Se tarjoaa entistä parempia välineitä vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Yhteisen osan käytyään kurssilaiset voivat syventää tietojaan eri ohjelma-alojen sisältöosilla. Ne tarjoavat tietoa kyseisen ohjelma-alan ohjaamisesta, toimintamahdollisuuksista, uusimmista materiaaleista ja projekti-ideoista.

Koulutukset

Lisätietoja: Mia Vettenranta puh. 050-3055467, mia.vettenranta@punainenristi.fi

LiiteKoko
Microsoft Office document icon Hakemuslomake koulutukseen108.5 KB