Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Rauli Nordberg
Kuvaaja: Rauli Nordberg

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 51 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, jonka vapaaehtoiset hälytysryhmät auttavat viranomaisia paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Yleisimmin Vapepa hälytetään avuksi kadonneen henkilön etsintään. Viranomaiset kutsuvat vapepalaiset myös muonitus- tai muihin ensihuollon tehtäviin, henkistä tukea antamaan tai liikennettä ohjaamaan. 

Vapepan vapaaehtoisten auttajien verkosto toimii kaikkialla Suomessa. Pelastuspalvelutoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset kuuluvat jäsenjärjestöjensä ylläpitämiin toimintaryhmiin, jotka organisoituvat paikallistoimikunniksi. Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu on organisoitunut Satakunnan maakunnan alueella paikallistoimikuntiin. Jokaisessa toimikunnassa on valmiuspäivystäjät, joiden kautta Vapepa voidaan hälyttää tukemaan viranomaisia. Lisää tietoa toimikuntien toiminnasta saa toimikuntien omilta sivuilta.

Vapepan toiminta on vapaaehtoistoimintaa, eikä siitä ei makseta palkkaa. Vapepassa ei myöskään ole henkilöjäseniä, vaan Vapepaan kuulutaan jonkin järjestön kautta.

VAPEPA

Lisätietoja: valmiuspäällikkö Kari Petäjä, puh. 0400 322191, kari.petaja@punainenristi.fi