Piireille

Vaaleja kannattaa mainostaa omassa piirissä jo kesällä ja varsinkin alkusyksystä toiminnan käynnistyessä, että mahdollisimman moni nuori kuulisi ajoissa vaaleista ja asettuisi ehdokkaaksi tai olisi mukana äänestämässä. Tätä varten käytössä on mainos, jota voidaan jakaa sähköisesti tai printattuna flyerina/ julisteena.

Piirien tärkein tehtävä vaaleissa on äänivaltaisten edustajien nimeäminen, jossa noudatetaan nuorten vuosikokouksen työohjetta:

"Äänivallan käyttäminen nuorten yleiskokouksessa ja vaaleissa

Piirit nimeävät nuorten yleiskokoukseen äänivaltaiset edustajansa. Nuorten yleiskokouksessa äänivaltaisena edustajana voi toimia Suomen Punaisen Ristin alle 29-vuotias henkilöjäsen. Äänivaltaisten edustajien tulee täyttää SPR-asetuksen luottamushenkilöiden kelpoisuusvaatimukset. Äänivaltaisella edustajalla voi olla kullakin vain yksi ääni. Nuorten yleiskokous on päätösvaltainen, kun äänivaltaisia edustajia on läsnä seitsemästä piiristä.

Nuorten yleiskokouksessa kullakin piirillä on seitsemän äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 alle 29-vuotiasta jäsentä kohden. Äänivaltaisten edustajien määrän perusteena on edellisen vuoden 31. joulukuuta mennessä jäsenmaksunsa suorittaneiden alle 29-vuotiaiden henkilöjäsenten määrä."

Piirit päättävät itse, miten äänivaltaiset edustajat valitaan. Heidän tietonsa voi lähettää vaalitoimikunnalle 20.8.-15.9.2017. Tästä lähetetään piireille vielä tarkemmat ohjeet. Edustajista tarvitaan nimen lisäksi jäsennumero, syntymäaika, sähköposti ja puhelinnumero.

Äänivaltaisten määrät piireittäin jäsenmäärän perusteella:

Piiri                                    Jäsenmäärä 31.12.2016         Äänivaltaisten edustajien määrä

Helsinki ja Uusimaa            1448                                     7+8=15

Häme                                  919                                      7+5=12

Kaakkois-Suomi                  313                                      7+2=9

Lappi                                   180                                     7+1=8

Länsi-Suomi                        502                                     7+3=10

Oulu                                    449                                    7+3=10

Satakunta                            283                                    7+2=9

Savo-Karjala                       749                                    7+4=11

Varsinais-Suomi                  634                                   7+4=11

Åboland                              174                                   7+1=8

Åland                                  132                                   7+1=8

Österbotten                        263                                    7+2=9

 

                                            6046                                120