Ehdolle asettuminen

Vaalitoimikunta etsintäkuuluttaa:

15-28-vuotias Punaisen Ristin jäsen, jolla on

-          Kiinnostusta Punaisen Ristin valtakunnallisen toiminnan kehittämiseen.

-          Kokemusta Punaisesta rististä tai muista järjestöistä.

-          Halua sitoutua luottamustehtävään seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja toimia Punaisessa Ristissä nuorten edustajana.

-          Ajatuksia siitä, miten nuoret voivat olla mukana toteuttamassa vuosien 2017-2020 toimintalinjausta.

-          Rohkeutta toimia ja puhua nuorten asioiden puolesta isossa järjestössä ja varmistaa, että Punainen Risti kehittyy entistä enemmän järjestöksi, jossa nuoret osallistuvat kaikkeen päätöksen tekoon ja toimintamuotoihin sekä osastoissa, piireissä että valtakunnallisesti.

Jos vastasit edellisiin kohtiin kyllä, olisit juuri sopiva henkilö Valtakunnalliseen nuorisotoimikuntaan.

Koska vaalit toimivat sähköisesti, myös vaalien ja ehdokkaiden mainostaminen netissä kannattaa. Niin muut nuorisojäsenet varmimmin saavat tietää vaaleista ja siitä, että olet ehdokkaana. Voit esimerkiksi perustaa Facebookiin tai Instagramiin oman vaalisivuston. Ehdokaslomakkeeseen voi lisätä linkin omalle vaalisivustolle, mutta sivun voi tietysti perustaa ja sitä voi mainostaa jo paljon aikaisemmin. Kun ehdolle asettuminen loppuu, kaikkien ehdokkaiden tiedot ja vastaukset kysymyksiin tulevat näkyviin näille sivuille. Ennen vaaleja järjestetään lisäksi sähköinen vaalitentti, josta tulee lisää tietoa myöhemmin.