Yleiskokouksessa päätettiin tulevan kolmevuotiskauden toimintalinjauksesta

Punaisen Ristin yleiskokous pidettiin Helsingissäa 10.-11.6.2017. Yleiskokouksessa oli paikalla 420 äänivaltaista osastojen edustajaa 241 osastosta sekä 10 piirien äänivaltaista edustajaa. Kokouksessa kolmantena varapuheenjohtajana toimi osaston jäsen Kaisa Partanen.

Sunnuntaina kokouksessa tehtiin henkilövalintoja. Pertti Torstila jatkaa järjestön puheenjohtajana seuraavan kolmivuotiskauden. Järjestön varapuheenjohtajiksi valittiin Ann-Mari Audas-Willman (Vaasa), Otto Kari (Helsinki) ja Sami Laitinen (Oulu). Hallituksen muut jäsenet ovat Henri Backman (Tampere), Outi Forsblom (Tikkala). Eija Karine (Savitaipale), Katja Kuusela (Espoo), Marju Pihlajamaa (Punkalaidun) ja Markku Suokas (Turku).

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Pirkko-Liisa Ollila (Kangasala) ja varapuheenjohtajaksi Päivi Kuntze (Turku). Lisäksi valittiin valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä. Tampereen osastosta valtuustoon valittiin Katariina Kojo.

Yleiskokouksessa myös päätettiin Suomen Punaisen Ristin toimintalinjauksesta vuosille 2018-2020 sekä järjestön uusista säännöistä. Lopulliset dokumentit päivitetään järjestön sivuille niiden valmistuttua.

Lue lisää yleiskokouksesta järjestön nettisivuilta:

Seuraava SPR:n yleiskokous järjestetään Vaasassa vuonna 2020.

Auttaja lähellä sinua.